advertentie Banner SNLR.nl

Onderzoek: spitsbus van Maaspoort naar station

DEN BOSCH â Er moet een rechtstreekse bus gaan rijden tussen de Maaspoort en het station. Een motie om dat te gaan onderzoeken werd dinsdagavond in de gemeenteraad aangenomen.

De spitsbus moet ervoor zorgen dat Maaspoorters met de bus en trein gaan, in plaats van de auto te pakken. De huidige buslijn 7 biedt volgens de politieke partijen geen soelaas, omdat maar een klein deel van de wijk bereikt wordt en de route is verslechterd.

Het voorstel van de PvdA spreekt ook over een pilot rondom snelle buslijnen van het Rijk waarvoor ook Den Bosch met deze busverbinding mogelijk in aanmerking zou komen. Een financiële bijdrage van het rijk zou dan ook tot de mogelijkheden behoren.

Het college wilde een snelle busverbinding naar de Maaspoort eigenlijk pas in 2024 onderzoeken. De gemeenteraad wil dat het college al voor de voorjaarsnota, medio volgend jaar, met een voorstel komt.