advertentie Banner AGO Badkamers en Tegels 2020 SITE TOP

Onduidelijkheid voor bewoners Dierenbos duurt voort

De onduidelijkheid voor permanente bewoners van het Dierenbos in Vinkel over hun toekomst op het park duurt nog even voort.

Er is een telefonische bevestiging aan wethouder Roy Geers dat parkeigenaar Libéma de permanente bewoners met rust zal laten maar die staat nog niet op papier. Dat bleek woensdagavond in een debat in de gemeenteraad.

Gedogen

In november nam de gemeenteraad een motie aan met betrekking tot een gedoogconstructie voor de huidige bewoners nadat de gemeente eerst nog de bewoners van het park wilde hebben. Op 16 april 2020 werden de gedoog-informatiebrieven naar de betrokken bewoners gestuurd. In dezelfde periode viel een gewijzigd Huishoudelijk reglement van parkeigenaar Libéma in de bus bij dezelfde bewoners. 'Permanente bewoning is ondanks een eventuele gedoogbeschikking van de gemeente niet toegestaan. Dat wil zeggen dat inschrijving bij de gemeente reden is voor ontbinding van de jaarovereenkomst', stond geschreven in het Huishoudelijk reglement. Dit zorgde voor een hoop nieuwe onrust bij de bewoners die dachten dat het eindelijk goed geregeld was.

Verrast

Wethouder Geers (Rosmalens Belang) zegt een telefonische bevestiging te hebben gehad dat alleen nieuwe gasten geen toestemming meer krijgen voor permanente bewoning. Dat zou uitdrukkelijk niet gelden voor de huidige bewoners. Maar omdat Libéma nog steeds geen brief heeft gestuurd blijft het officieel nog onzeker.  Volgens de wethouder is er ondanks negen keer contact op bestuurlijk niveau toch verschil van mening gebleven over de permante bewoning op het Dierenbos. De wethouder zegt dat hij ook werd verrast door het huishoudelijk reglement: “Wij hebben de definitieve versie van dat reglement nooit gezien en dus ook niet de betreffende passage. Wij hadden als gemeente de indruk dat de parkeigenaar de beschikking van de gemeente voor permanente bewoning accepteerde en werden dus ook verrast.”

Niet gerust

Met name de oppositiepartijen waren nog niet gerust op de uitkomst van de zaak. Vooral omdat wethouder Geers aangaf dat hij geen invloed had op het huishoudelijk reglement. En ook het ontbreken van een brief die er al zou moeten zijn zorgde nog niet voor een definitieve afsluiting van het debat. De raad wil nu eerst de brief in handen hebben voor er verder gesproken wordt.