Online informatieavond op 26 april over renovatie rioolwaterzuivering en zonneweides in Oijen

Vanwege de geplande renovatie van de rioolwaterzuivering in Oijen en het voornemen om aan allebei de kanten van de zuivering zonneweides - velden met zonnepanelen - aan te leggen, organiseert Waterschap Aa en Maas op 26 april een online bijeenkomst.

Het waterschap wil met die informatieavond, die om 19:30 van start zal gaan, bewoners en andere belangstellenden informeren over de plannen met en rondom de rioolwaterzuivering aan de Parallelstraat.

“De komende jaren legt het waterschap zonneweides aan bij haar 7 rioolwaterzuiveringen in Oost-Brabant. Zo ook bij de rioolwaterzuivering aan de Parallelstraat in Oijen. Dit is een belangrijke stap op weg naar een energieneutraal waterschap in 2030. De energie van de zonneweides wordt gebruikt voor het zuiveren van rioolwater. Tijdens de informatieavond lichten we de inrichting van de zonneweides toe”, aldus een woordvoerder van het waterschap.

Dijkversterking

Ook wordt de dijk langs de rioolwaterzuivering volgens Aa en Maas ‘sterker’ gemaakt. “Dit is onderdeel van de projectorganisatie Meanderende Maas. Deze gaat de ruim 26 kilometer lange Maasdijk aan Brabantse zijde tussen Ravenstein en Lith versterken, de Maas aan Gelderse én Brabantse zijde meer ruimte geven en het gebied mooier en economisch sterker maken.”

 De uitvoering van de dijkversterking start in 2023 en zal in 2025 gereed zijn. Het dijkontwerp is inmiddels klaar en wordt tijdens de informatieavond gepresenteerd.

Belangstellenden kunnen de bijeenkomst vanuit huis bijwonen met een laptop, tablet of mobiele telefoon met internetverbinding. Aanmelden kan per mail bij Lisanne Kools: lkools@aaenmaas.nl met vermelding van naam, adres en telefoonnummer.