advertentie Banner AGO Badkamers en Tegels 2020 SITE TOP

Provincie Noord-Brabant

Onrust in Volkel: huizen moeten wijken voor N605

Het is in Volkel het gesprek van de dag. De nieuwe randweg N605 om Boekel kan ervoor zorgen dat mensen in Volkel hun huis kwijtraken.

Gezinnen die mogelijk moeten wijken voor de N605 kregen deze week bezoek van projectleider Ron Buiting, samen met een inwoner uit Volkel. De gezinnen werden geïnformeerd over vier verschillende scenario's (waarvan twee nieuwe); bij minimaal één van die scenario's zijn er grote gevolgen voor hen. Hun huis staat precies op de stippellijn en zou dus plaats moeten maken voor het tracé van de N605.

Dat was voor de meesten wel even schrikken. Ze hadden er geen rekening mee gehouden dat de consequenties voor hen zouden zijn. De bedoeling was om fysiek met de hele groep 'direct betrokkenen' bij elkaar te komen, maar door het coronavirus was dat onmogelijk. 

Een inwoner van Volkel, die niet met zijn of haar naam genoemd wil worden, laat aan Dtv weten dat er veel onrust is in het dorp. Waar valt straks de keuze op? Mogelijk moeten huizen die nog geen acht jaar oud zijn verdwijnen, bijvoorbeeld een vrijstaande woning met paardenstal in de Speekstraat. 

De gemeente Uden laat in een reactie weten het niet gemakkelijk te hebben met de keuze. “Wat een oplossing is voor de ene kant van Volkel, kan immers een nadeel zijn voor de andere kant", zegt wethouder Franko van Lankvelt. "En waar de ene oplossing het belang dient van velen, kan die enorme consequenties hebben voor eenafzonderlijke bewoner. En omdat Volkel een hecht dorp is, wil men elkaar niet benadelen. Tegelijkertijd wil iedereen nu een oplossing voor deze lopende discussie. Een oplossing die verkeersveiliger is en die minder leefbaarheidsproblemen geeft.”

Variant A, B, C en D
Er zijn vier verschillende varianten van de loop van de nieuwe N605 op papier gezet. Variant A gaat om Niemeskant heen. Mogelijkheden hierbij zijn nog om aan de noordkant om Volkel-West heen en aan de zuidkant om Schadron heen te gaan. Variant B gaat uit van optimalisatie van de huidige loop van de N605. Bij variant C gaat het tracé om de Zeelandsedijk en de daar gelegen buurtschappen heen. De vierde en laatste variant (D) komt iets oostelijker te liggen dan variant C, over de huidige Zeelandsedijk. De beslissing welke variant verder uitgewerkt gaat worden, wordt na de zomervakantie genomen.