Onrust op werkvloer sociaal werkbedrijf, leidinggevende tijdelijk op non-actief

Het rommelt flink op de werkvloer bij Weener XL. Het gemeentelijk bedrijf dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan werk helpt, zou volgens klagers een verschrikkelijke werkplek zijn. Dit alles blijkt uit een vertrouwelijke brief van de gemeentesecretaris van Den Bosch aan de fractievoorzitters in de gemeenteraad. Die brief is in handen van Dtv Nieuws.

Een leidinggevende bij het sociaal werkbedrijf blijkt tijdelijk met betaald verlof te zijn gestuurd. Dat gebeurde nadat het gemeentebestuur een memo met zeer ernstige klachten onder ogen had gekregen. Inmiddels liggen er na een onderzoek adviezen op tafel om het werkklimaat te verbeteren.

Angstcultuur

Een memo van onafhankelijk cliëntadviseur Ben Koot bracht de zaak op 14 september aan het rollen. In een brief gericht aan Weener XL en de verantwoordelijk wethouder Marianne van der Sloot (CDA) spreekt hij namens diverse medewerkers van Weener XL die aanwezig waren op een zogenoemde crisisbijeenkomst.

Volgens Koot heerst er een angstcultuur bij het sociaal werkbedrijf en daarvoor zou met name één vrouwelijke leidinggevende verantwoordelijk zijn. Zij zou de meest vreselijke scheldwoorden gebruiken, zou een gigantische werkdruk opleggen, mensen uitlachen die ziek zijn, dat ook bagatelliseren en zelfs mensen verbieden naar het toilet te gaan.

Volgens de gemeente zijn deze signalen niet herkend door het management, maar zijn ze wel serieus genomen. Daarop is besloten dat twee juristen van de afdeling Personele Zaken, die wel binnen de gemeente maar buiten Weener XL werkzaam zijn, direct een uitgebreid onderzoek moesten doen door middel van het voeren van gesprekken met medewerkers van de betreffende afdeling, de personeelsconsulenten en het management. Bovendien is op dat moment de leidinggevende direct met betaald verlof gestuurd, zo zegt de gemeentesecretaris in zijn brief aan de fractievoorzitters.

Salaris ingehouden 

Uiteindelijk is gesproken met maar een derde van de medewerkers van de betreffende afdeling. De overige medewerkers wilden niet praten of waren om verschillende redenen afwezig. In de memo van Koot wordt duidelijk gesteld dat mensen niet durven praten vooral omdat bij eerdere conflicten het salaris zou zijn ingehouden. Hiervoor zjin overigens geen bewijzen aangevoerd door de klagers.  Ook zouden er in korte tijd 22 mensen de afdeling verlaten hebben. 

Volgens de gemeente blijkt uit de gesprekken die gevoerd zijn dat de  sfeer op de afdeling niet altijd als goed ervaren wordt, vooral omdat er veel geroddeld wordt of achter de rug om over anderen wordt gesproken. Veel van die roddels gaan over de eerder genoemde leidinggevende. Toch zegt de gemeente in de brief aan de gemeenteraad dat de medewerkers zich verder niet herkennen in de memo van cliëntadviseur Koot. Daar is één uitzondering op van een medewerker die zich wel herkent in de brief. Hij onderschrijft voor een groot deel alle klachten.

Ondanks dat de gemeente twee derde van de medewerkers van de betreffende afdeling niet gesproken heeft, komt ze op basis van de gesprekken met de overige medewerkers tot de conclusie dat de meeste signalen niet herkend worden door de medewerkers van de afdeling. De gemeente concludeert: “Als er dus al medewerkers zijn die een ander beeld hebben, dan willen ze anoniem blijven, hetgeen het juridisch gezien nagenoeg onmogelijk maakt om er iets mee te doen.”

Rol en houding van de gemeente Den Bosch

De memo van adviseur Ben Koot is op 14 september gestuurd aan Weener XL en de verantwoordelijk wethouder Marianne van der Sloot. Onduidelijk is waarom de fractievoorzitters pas op 23 september zijn geïnformeerd. De gemeente zegt dat een onderzoek is ingesteld door ‘onafhankelijk juristen’ omdat zij van buiten Weener XL komen. Echter, ze zijn wel in dienst van de gemeente Den Bosch, waar ook het werkbedrijf onder valt. Onduidelijk is waarom bijvoorbeeld niet gekozen is voor een extern onderzoek in overleg met of in opdracht van de gemeenteraad. Het informeren van de gemeenteraad gebeurde op een moment dat het onderzoek al afgerond was.

Opvallend in de brief aan de gemeenteraad is dat de opsteller van de memo, adviseur Koot, bijzonder kritisch benaderd wordt. Verschillende keren trekt de gemeentesecretaris de beweringen en motieven van Koot openlijk in twijfel.

Aanbevelingen 

Toch ziet de gemeente wel dat er onrust is onder de medewerkers. De juristen die de kwestie onderzocht hebben doen twee aanbevelingen. Geadviseerd wordt om zowel de leiding van de afdeling als de medewerkers begeleiding aan te bieden, bijvoorbeeld in de vorm van begeleiding op de werkvloer. Daarbij is het volgens de gemeente ook van belang dat de leiding van de afdeling ook coaching krijgt in het leidinggeven aan deze doelgroep. Het andere advies is dat er meer ruimte komt om individueel en zonder dat de andere medewerkers dat zien of horen, met de leidinggevende te praten. Weener XL heeft aangegeven deze adviezen over te nemen. 

De leidinggevende die met betaald verlof was gestuurd is sinds afgelopen maandag weer aan het werk en behoudt haar functie.

Reactie directeur Weener XL 

Directeur van Weener XL Sjoerd van het Erve zegt in een reactie dat hij niets heeft toe te voegen aan de brief van de gemeentesecretaris: “Wat voor belang zouden wij nu hebben bij een slecht klimaat op de werkvloer? Maar er is na zorgvuldig onderzoek hiervan niets gebleken.”  Volgens Van het Erve ligt het ziekteverzuim bij Weener XL niet hoger dan bij vergelijkbare bedrijven. 

advertentie Banner De Broodspecialist Pakketten 2022 Gecentreerd
Sinterklaas op bezoek bij ruim 80 Bossche kinderen door actie PvdA en Voedselbank
PAKJESAVOND

Sinterklaas op bezoek bij ruim 80 Bossche kinderen door actie PvdA en Voedselbank

PAKJESAVOND

Sinterklaas op bezoek bij ruim 80 Bossche kinderen door actie PvdA en Voedselbank

Op Sinterklaasavond in Den Bosch is Sinterklaas op bezoek geweest bij meer dan 80 kinderen uit arme gezinnen. De actie was opgezet door de Bossche PvdA in samenwerking met de Voedselbank, Quiet Den Bosch, Brabants Hart in Actie en Warm Buffet.

Parade krijgt onder andere draaimolen en poffertjeskraam voor Joris Kerstboom
KERSTBOOM

Parade krijgt onder andere draaimolen en poffertjeskraam voor Joris Kerstboom

Voor de opnames van tv-programma Joris' Kerstboom wordt de Parade in de Bossche binnenstad aangekleed met een poffertjeskraam, een voedselhuisje, een bar en een draaimolen. Dat maakte de gemeente maandagmiddag bekend. Ook na de opnames van aankomende zondag blijven de kraampjes en draaimolen op de Parade staan.

Burgemeester Jack Mikkers krijgt sinterklaascadeau van Bossche Klimaatcoalitie
KLIMAATCOALITIE

Burgemeester Jack Mikkers krijgt sinterklaascadeau van Bossche Klimaatcoalitie

Burgemeester van Den Bosch Jack Mikkers heeft maandagochtend een 'klimaatcadeau' van de Bossche Klimaatcoalitie in ontvangst genomen. Het bestond uit een sinterklaasgedicht en is aangevuld met 50 concrete beleidsmaatregelen die lokaal in zijn te voeren om daarmee de klimaatdoelen van Parijs te halen.

Kerstwandeling Rosmalen voor de eerste keer in drie jaar georganiseerd
KERSTWANDELING

Kerstwandeling Rosmalen voor de eerste keer in drie jaar georganiseerd

Voor het eerst sinds het uitbreken van de coronapandemie wordt in Rosmalen de jaarlijkse kerstwandeling ‘Op weg naar Kerst’ georganiseerd. Op 23 december kunnen mensen weer interactief het kerstverhaal beleven.

Ook dorpshuizen kunnen nu uitkijken naar compensatie voor hoge energiekosten
ENERGIECOMPENSATIE

Ook dorpshuizen kunnen nu uitkijken naar compensatie voor hoge energiekosten

Het Wapen van Reek komt dit jaar een bedrag van zo’n 25.000 euro tekort op de energiebegroting. Het dorpshuis hoopt dat financiële steun vanuit het Rijk die is aangekondigd soelaas biedt.

Onrust bij KBO door verlies van de Sleutel in Maren-Kessel
MAREN-KESSEL

Onrust bij KBO door verlies van de Sleutel in Maren-Kessel

KBO Levenslust Maren-Kessel ’t Wild moet door de sluiting van café-zaal de Sleutel op zoek naar een nieuwe locatie. Door de grootte van de KBO en een gebrek aan financiële middelen zijn de opties voor een nieuw onderkomen beperkt.

advertentie Banner De Broodspecialist Pakketten 2022 Gecentreerd
Kerstwandeling Rosmalen voor de eerste keer in drie jaar georganiseerd
KERSTWANDELING

Kerstwandeling Rosmalen voor de eerste keer in drie jaar georganiseerd

Voor het eerst sinds het uitbreken van de coronapandemie wordt in Rosmalen de jaarlijkse kerstwandeling ‘Op weg naar Kerst’ georganiseerd. Op 23 december kunnen mensen weer interactief het kerstverhaal beleven.

Ook dorpshuizen kunnen nu uitkijken naar compensatie voor hoge energiekosten
ENERGIECOMPENSATIE

Ook dorpshuizen kunnen nu uitkijken naar compensatie voor hoge energiekosten

Het Wapen van Reek komt dit jaar een bedrag van zo’n 25.000 euro tekort op de energiebegroting. Het dorpshuis hoopt dat financiële steun vanuit het Rijk die is aangekondigd soelaas biedt.

Onrust bij KBO door verlies van de Sleutel in Maren-Kessel
MAREN-KESSEL

Onrust bij KBO door verlies van de Sleutel in Maren-Kessel

KBO Levenslust Maren-Kessel ’t Wild moet door de sluiting van café-zaal de Sleutel op zoek naar een nieuwe locatie. Door de grootte van de KBO en een gebrek aan financiële middelen zijn de opties voor een nieuw onderkomen beperkt.