Ook Bernheze moet snijden door gat in begroting

Net als bij de gemeente Oss staan er ook bij de gemeente Bernheze rode cijfers genoteerd in de begroting. Bernheze komt voor 2019 nog 660.000 euro te kort.

De meicirculaire, waarin staat welke uitkeringen het rijk stort in het gemeentefonds, viel lager uit dan verwacht. "Er waren al signalen dat het minder rooskleurig zou zijn dit jaar", erkent wethouder Rien Wijdeven.

De gemeente Oss gaf eerder deze maand ook aan te worstelen met de Kadernota. Reden voor de tekortkoming is dat de gemeentes minder geld krijgen van het rijk. "Het toont maar weer aan hoe afhankelijk we zijn van rijksmiddelen", zegt Wijdeven. 

"Het toont maar weer aan hoe afhankelijk we zijn van rijksmiddelen."

Rien Wijdeven - wethouder

Het brutoresultaat van Bernheze is desondanks positief. Doordat meer dan 1,1 miljoen euro gereserveerd staat voor het sociaal domein (Wmo, huishoudelijke hulp, Jeugdzorg en Participatiewet), valt de balans negatief uit. Het saldo van de meicirculaire zal de komende jaren naar verwachting oplopen tot een negatief saldo van 573.000 euro in 2023.

Dat betekent dat het meerjarenperspectief er ook negatief uit ziet. In 2019 staat er 660.000 euro in de min genoteerd. De komende jaren dreigt dat verlies op 315.000 (in 2020), 484.000 (in 2021), 601.000 (in 2022) en 582.000 (in 2023) uit te komen. 

Bezuinigen of investeringen uitstellen
Wijdeven vindt het altijd zuur om zulke rode cijfers te moeten meedelen. "We moeten kijken hoe we hier mee omgaan. We kunnen bijvoorbeeld extra bezuinigen of investeringen uitstellen", geeft de wethouder aan. In Cuijk verhoogden ze in 2018 de OZB-belasting met dertig procent, ook een mogelijkheid om het tekort op te vangen. De gemeente Bernheze hoopt in september of oktober op papier te hebben hoe zij alsnog een sluitende begroting gaan overleggen.

advertentie

Lees ook deze artikelen