Ook De Leijgraaf heet voortaan Koning Willem I College

De Leijgraaf en het Koning Willem I College gaan definitief fuseren. De minister gaf woensdag haar akkoord en daarmee prijkt met ingang van het nieuwe schooljaar op alle vijf de scholen de naam ‘Koning Willem I College’ aan de gevels.

Sinds eind vorig jaar doen de instellingen onderzoek naar de mogelijkheden voor een gezamenlijke toekomst. De fusie biedt veel innovatiemogelijkheden en is nodig voor het behoud van een breed aanbod van beroepsopleidingen in de regio, omdat het aantal studenten afneemt. 

Breed aanbod van beroepsopleidingen

De organisatie neemt weliswaar toe in omvang, maar het onderwijs blijft bij de nieuwe organisatie kleinschalig en in de regio georganiseerd. Dat was voor Ingrid van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, één van de doorslaggevende factoren om een akkoord te geven op de fusie. “Ik hecht veel waarde aan de menselijke maat. Ik wil dan ook oproepen om te doen wat nodig is om de menselijke maat te verankeren in de nieuwe organisatie, zodat leerlingen en studenten zich thuis voelen op een school en deel uitmaken van een kleine groep. Ik heb er alle vertrouwen in dat de nieuwe organisatie hierin zal slagen”.

Het Koning Willem I College in Den Bosch en De Leijgraaf met scholen in Oss, Veghel en Cuijck fuseren per 1 januari op al bestuurlijk niveau. Vanaf het schooljaar 2022 - 2023 worden de organisaties samengevoegd tot één onderwijsinstelling.