Ook kwijtschelding huur voor maatschappelijke organisaties in Bernheze

Maatschappelijke organisaties in Bernheze die gebruik maken van gemeentelijke accommodaties hoeven daarvoor dit jaar geen huur te betalen. Dit was eerder ook al voor de sportverenigingen besloten.

Het gaat in eerste instantie om de periode van maart tot en met mei, toen alles dicht moest in de eerste coronagolf. Het college van B en W heeft verder een principebesluit genomen om ook voor de periode van 1 oktober tot en met 31 december de huur kwijt te schelden.

De voorwaarde is wel dat er ook voor deze periode een landelijke compensatie voor sportverenigingen wordt vastgesteld. Want daar wil het college de steun voor de maatschappelijke organisaties aan koppelen. Het gaat dan bijvoorbeeld om de scouting, de EHBO, IVN en de Zondagmiddagclub.

Het mislopen van huurinkomsten voor maart tot en met mei scheelt de gemeente Bernheze zo’n 12.000 euro. Voor de laatste maanden van dit jaar zal het om een vergelijkbaar bedrag gaan. Van de professionele organisaties wordt de huur niet kwijtgescholden. Zij krijgen namelijk al huurkosten vergoed via de reguliere subsidie.