'Oorzaak dodelijk ongeval met Stint niet te achterhalen'

Een teleurstellende conclusie in het onderzoek naar het dodelijk ongeval met de Stint in Oss: het Openbaar Ministerie kan niet achterhalen wat de oorzaak is.

Er is geen storing of technisch mankement gebleken. Ook de bestuurder wordt niets verweten. Dit is bekendgemaakt tijdens een informele persbijeenkomst bij het OM dat samen met de politie uitgebreid onderzoek heeft gedaan.  “Zeker voor de nabestaanden en de bestuurster is het belangrijk om te weten hoe dit ongeluk is gebeurd. Het is heel teleurstellend dat dit niet mogelijk is gebleken", aldus officier van justitie Janine Kramer.

Bij het ongeval op 20 september 2018 in Oss werd een elektrische bakfiets op het spoor bij station Oss-West aangereden door een trein. Vier kinderen tussen vier en elf jaar die in de Stint zaten overleefden de botsing niet. Een begeleidster en een vijfde kind raakten zwaargewond.

Bestuurster
Het onderzoeksteam sprak uitgebreid met de bestuurster van de Stint en met een groot aantal getuigen. Ook vond er omvangrijk technisch onderzoek plaats. De  bestuurster verklaarde eerder al dat zij op verschillende manieren geprobeerd heeft om de Stint te laten stoppen, maar geen enkele handeling had effect. Verhoren met getuigen bevestigen de verklaring van de bestuurster.
 
Een belangrijk onderdeel van het strafrechtelijk onderzoek was het technische onderzoek. Er is onder meer een analyse gemaakt van verschillende camerabeelden uit de directe omgeving en dashcambeelden van de trein. Uit onderzoek is gebleken dat de Stint nog reed toen deze onder de spoorboom doorging en ook nog niet stil stond toen hij in botsing kwam met de trein.
 
Motorcontroller
Het voertuig is na het ongeluk uitgebreid onderzocht door deskundigen van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI). Het bedradingscircuit van de Stint was na de botsing nog intact. Zo waren er geen breuken aanwezig in de gasveer of de nuldraad van de gashendel. In Italië hebben specialisten van het NFI met medewerking van de producent van de motorcontroller onderzoek gedaan naar de motorcontroller van de Stint, die ook nog intact was. De controller is uitgelezen. Uit dat onderzoek is gebleken dat de Stint kort voor het ongeluk normaal functioneerde. Uit het complete technisch onderzoek zijn geen sporen gevonden die wijzen op een voor het ongeval aanwezig defect of storing. Er is ook gekeken naar de invloed van elektromagnetische straling op de snelheidsregeling. Hoewel dit scenario niet is uit te sluiten, is de kans op zo’n kortstondige aantasting bij een test zeer klein en biedt het in zijn geheel geen zekerheid over wat er op 20 september 2018 gebeurde.
 
Arbeidsongeval
Het ongeval gebeurde tijdens het werk van de leidster, daarom is het ongeval een arbeidsongeval. Bij een arbeidsongeval is het de standaardprocedure dat de Inspectie SZW onderzoekt of de werkgever voldoende heeft gedaan om het ongeval zo veel als mogelijk te voorkomen. Onder leiding van een officier van justitie van het Functioneel Parket (FP) werd onderzoek gedaan. Er is onder meer gekeken of de werkgever een verwijt is te maken op grond van de ARBO-wetgeving. Uit het onderzoek is gebleken dat de Stints van het kinderdagverblijf Okido op basis van het leasecontract onderhouden werden. De Stints die het kinderdagverblijf gebruikte, waren geleased van de producent. Wanneer er een mankement was, werd dat hersteld door het bedrijf. Daarnaast blijkt uit het onderzoek door de Inspectie dat medewerkers voldoende voorlichting en instructies kregen voor zij van de Stint gebruik mochten maken. De leidsters mochten pas op de Stint rijden als ze de rij-instructie hadden gehad. Tijdens de eerste praktijkinstructie werd gecontroleerd en beoordeeld of een medewerker met de Stint kinderen mocht gaan vervoeren. Het FP is van mening dat het kinderdagverblijf of de leidinggevende van dat kinderdagverblijf strafrechtelijk geen verwijt valt te maken: “Het kinderdagverblijf heeft voldoende gedaan om een ongeval zoveel als mogelijk te voorkomen. De zaak wordt geseponeerd.”
 
Rol van producent
Over de kwetsbaarheden van het product Stint is sinds het ongeluk veel gezegd en geschreven, onder meer in rapporten van onderzoekers van TNO, ILT, NFI en de Inspectie SZW. Alle rapporten van deze instanties zijn ook meegenomen in het strafrechtelijk onderzoek. In het onderzoek is vooralsnog niet naar voren gekomen dat de kwetsbaarheden vóór het ongeluk bekend waren bij de producent. Om daar duidelijkheid over te krijgen werd onder meer beslag gelegd op de administratie van het bedrijf. Het gaat om enorme hoeveelheden data. Het vergt speciale expertise om de inhoud daarvan goed te kunnen beoordelen. Dit gedeelte van het onderzoek loopt nog.
 
Vervolgbeslissingen
Op basis van de onderzoeksresultaten is beoordeeld of de bestuurster met betrekking tot het ongeluk van 20 september 2018 een strafrechtelijk verwijt valt te maken. Het OM heeft geconcludeerd dat dit niet geval is. De officier van justitie: “Ze heeft er alles aan gedaan om de aanrijding te voorkomen en moet leven met het feit dat dit niet gelukt is. In het onderzoek heeft ze alle medewerking verleend en dat alles onder zeer emotionele omstandigheden. Wij hebben daar groot respect voor. Er is op basis van het onderzoek geen aanleiding om tot strafrechtelijke vervolging van de bestuurster over te gaan.” Op basis van het onderzoek van het FP is besloten om ook niet over te gaan tot vervolging van (medewerkers van) het kinderdagverblijf. De vervolgbeslissing met betrekking tot de producent is nog niet genomen. Dit gedeelte van het onderzoek loopt immers nog.
 
Bijeenkomsten

De nabestaanden en de bestuurster zijn eerder deze week op de hoogte gebracht van de resultaten van het onderzoek: “De bijeenkomsten waren zeer beladen en het gemis van de kinderen is voelbaar. Het onderzoek is uitgevoerd door een zeer gedreven team van experts, dat niets liever wilde dan de waarheid boven tafel krijgen. De politie, het Openbaar Ministerie, het NFI en andere partners hebben alles uit de kast getrokken om te onderzoeken hoe dit afschuwelijke en intrieste ongeval heeft kunnen gebeuren. Wij hadden de nabestaanden, de bestuurster en alle andere betrokkenen antwoord willen geven op die belangrijke vraag, voor de verwerking van iedereen. Het is teleurstellend dat dit niet mogelijk is gebleken.”

Reactie burgemeester Buijs

Burgemeester Wobine Buijs-Glaudemans is ook op de hoogte gesteld van de onderzoeksbevindingen. In een reactie daarop zegt ze: "Bij contacten met inwoners is het spoorongeval in 2018 nog vaak onderwerp van gesprek. Het is een blijvende kras op de ziel van nabestaanden en de Osse gemeenschap. Het onderzoek naar het ongeval haalt dit weer op. Helaas is niet duidelijk geworden wat de oorzaak is. Er blijven vragen. En dat is lastig want je wilt graag weten wat er is gebeurd. We gunnen de gezinnen dat ze weer verder te kunnen met het leven van alledag."