Opvallend veel pijnstillers van niet-bewoners Nieuwe Hoeven in rioolwater

In het rioolwater van zorglocatie Nieuwe Hoeven in Schaijk is een grote hoeveelheid pijnstillers gemeten die niet aan bewoners is voorgeschreven.

"Bezoekers en personeel gebruiken blijkbaar dit soort zelfzorgmedicijnen om pijn te onderdrukken", concludeert Leroy Wagemans, specialist ouderengeneeskunde bij BrabantZorg.

De resultaten zijn afkomstig uit een pilot van het waterschap, gericht op medicijnresten en Covid-19. Vanuit een monsterkast is zes weken lang twee keer per week het rioolwater onder de loep genomen en door specialisten onderzocht. Restanten van pijnstillers als Diclofenac, Ibuprofen en Naproxen kunnen via de afvalwaterzuivering terechtkomen in sloten en beken. “De hoeveelheid restanten van dit soort pijnstillers in het rioolwater van onze zorglocatie is opvallend", ziet Wagemans. "De pilot heeft ook aangetoond dat onze aanpak om bewust en terughoudend met medicatie om te gaan vruchten afwerpt. Er werden relatief weinig medicijnresten afkomstig van bewoners aangetroffen. Al wordt in sommige gevallen wel een deel door incontinentiemateriaal opgevangen.”

Voorkomen is beter dan genezen

Medicijnresten in het rioolwater hebben schadelijke bijwerkingen voor het leven in het water. "We kunnen als waterschap wel steeds duurdere filters ontwikkelen om alle medicijnresten te verwijderen uit rioolwater. Maar eigenlijk willen we voorkomen dat ze daar terecht komen", legt Peter Verlaan, directeur van Aa en Maas uit. "Met de data die deze pilot oplevert kunnen we in gesprek gaan met bijvoorbeeld gemeenten, zorgverleners, huisartsen en apotheken over bewust medicijngebruik en betere beslissingen op basis van metingen."

De pilot is naar wens verlopen. Daarom wil het waterschap graag dit jaar nog op drie locaties samen met gemeenten of een ziekenhuis een vervolg geven aan het onderzoek.