Oss ‘alert op overlastsituaties’ rond City Hotel

De gemeente Oss houdt de situatie in het voormalig City Hotel in de gaten, is alert op overlastsituaties en treft zo nodig maatregelen. Dat antwoordt het college van B en W op vragen van D66 over de huisvesting van arbeidsmigranten in het gebouw.

In de Osse politiek zijn twijfels ontstaan over de vraag of dit volgens de regels wel kan en over wat er in de toekomst gaat gebeuren. Het college gaf eerder aan dat het aanbieden van logies aan arbeidsmigranten volgens het bestemmingsplan is toegestaan.

Wachten op regionaal beleid

Als de bewoners langer in het pand aan de Raadhuislaan blijven wonen, wordt de situatie onduidelijk. Momenteel wordt op regionaal niveau gewerkt aan nieuw beleid op het gebied van huisvesting van arbeidsmigranten. Daarin moet dan duidelijk worden welke typen locaties geschikt zijn en aan welke voorwaarden moet worden voldaan. Tot die tijd houdt de gemeente de situatie dus in de gaten.

Het college zegt ook in gesprek te gaan met de nieuwe eigenaar Tom Sijpestijn van het voormalig hotel om te zien wat hij voor plannen heeft op de locatie. Sijpestijn is ook eigenaar van uitzendbureau Flexspecialisten dat zich vooral richt op de Poolse en Roemeense markt.