advertentie Banner SNLR.nl

Oss blijft inzetten op wonen boven winkels

Een subsidieregeling om het wonen boven winkels in het centrum te stimuleren heeft goede resultaten opgeleverd, en daarom wil het Osse college van B&W daar mee doorgaan.

Dat staat in een voorstel waar de gemeenteraad zich volgende maand over buigt.

De stimuleringsregeling voor pandeigenaren kon de afgelopen twee jaar gebruikt worden. Doel was om de eigenaren de bovenverdiepingen van hun panden, die vaak leeg stonden, te laten verbouwen tot woonruimten. Met meer bewoners zou het centrum ook op rustige momenten levendiger en sociaal veilig worden. En daarmee zou het centrum aantrekkelijker en leefbaarder worden, zo was de gedachte.

Evaluatie

Uit een evaluatie blijkt dat de regeling pandeigenaren inderdaad heeft geholpen bij het besluit hun pand te gaan verbouwen. De afgelopen twee jaar zijn er 20 woningen met subsidie gerealiseerd. Ook is het na een verbouwing makkelijker gebleken om panden weer geheel of gedeeltelijk te verhuren. 
Het college stelt ook voor om de regeling ‘parkeren bij wonen in het centrum’ te verlengen. Want ook die regeling zorgt ervoor dat de panden beter verhuurbaar worden, terwijl de parkeerdruk in het centrum niet groter wordt, zo is onderzocht.