Oss en Den Bosch zetten volgende stap op weg naar Duurzame Polder

De gemeenten Oss en Den Bosch zetten een volgende stap in het project Duurzame Polder. Met de provincie en het rijk is een bestuursovereenkomst vastgesteld waarmee de plannen verder kunnen worden uitgewerkt.

Beide gemeenten willen in het poldergebied duurzame energie gaan opwekken. Oss kiest alleen voor windmolens, in het Bossche deel gaat het ook om zonnevelden. De gemeenteraden zijn daar eerder al mee akkoord gegaan. Belangrijke volgende stap is nu dat de gemeenten aan de slag gaan met de initiatiefnemers voor windmolens en zonnevelden.

De gemeenten zijn zelf verantwoordelijk voor het houden van de juiste procedures en de inpassing van de plannen in het gebied. Er komt een gezamenlijke stuurgroep waarin alles zo goed mogelijk op elkaar wordt afgestemd. De stuurgroep gaat minstens twee keer per jaar de voortgang van het project Duurzame Polder bespreken.