advertentie Banner Trined

Oss: geen leningen meer voor biomassaketels

Het is vanaf 1 april in Oss niet meer mogelijk om een duurzaamheidslening te krijgen voor biomassaketels en pellet kachels.

Dat heeft het college van B en W besloten.

De lening is bedoeld als stimulans voor mensen die hun woning willen verduurzamen. Onderzoek heeft echter aangetoond dat biomassaketels en pellet kachels behoorlijke negatieve effecten hebben op de luchtkwaliteit door de uitstoot van koolmonoxide, fijnstof en stikstof. Die negatieve effecten zijn groter dan het positieve effect van CO2-reductie.

Voor het college reden genoeg om nu de mogelijkheid te schrappen om voor dit soort installaties een duurzaamheidslening af te sluiten.