advertentie Banner SNLR.nl

Oss: grote tekorten voor komende jaren

Het wordt een zware klus om dit jaar de gemeentebegroting van Oss sluitend te krijgen en ook de komende jaren worden grote tekorten verwacht.

En dat is voor een groot deel het gevolg van de coronacrisis.

Wethouder Frank den Brok presenteerde dinsdag de jaarcijfers van 2019 en de eerste financiële tussenrapportage van dit jaar. De cijfers van vorig jaar waren goed, en leverden een positief saldo op van 3,2 miljoen euro. Daarvan gaat nu ruim een miljoen naar beschermd wonen. Ook wordt bijna een miljoen gebruikt om projecten af te ronden zoals het onderzoek naar het nieuwe Golfbad, klimaatmaatregelen en de energietransitie. Een half miljoen euro gaat naar de algemene reserve.

Onzekerheid

Voor de komende jaren is het verhaal dus minder positief. “Onzekerheid is de enige zekerheid die we hebben”, zo gaf Den Brok aan. De cijfers voor na dit jaar waren al negatief maar gaan door de coronacrisis waarschijnlijk nog negatiever uitpakken. Voor dit jaar is een tekort berekend van 2,6 miljoen euro, en structureel gaat het om ruim twee miljoen euro. Dat komt onder meer door hogere kosten voor de jeugdzorg, de bijzondere bijstand en de Regiotaxi, en door de lagere loon- en prijsontwikkeling.

En daar komen de gevolgen van de coronacrisis dus nog eens bij. Is er bijvoorbeeld nog een ‘zorggolf’ te verwachten, hoe groot wordt het beroep op bijstandsregelingen en hoeveel geld is er nodig om verenigingen en instellingen overeind te houden, zo vroeg de wethouder zich hardop af. Andere voorbeelden van risico’s zijn volgens hem fors lagere parkeerinkomsten, geen geld uit kermissen en minder havengelden.

Het wordt dus een grote opgave om de komende jaren een sluitende begroting te krijgen. Den Brok wil de focus eerst leggen op noodzakelijke ondersteuningsmaatregelen. Incidenteel is daar wel geld voor maar voor de langere termijn is het een probleem. De gemeente wil daarom ook voorzichtig zijn met nieuwe plannen. Eerst moeten de al bestaande plannen worden ‘geoogst’.

Vanwege de onverwachte coronacrisis is er dit jaar in Oss geen traditionele Kadernota. Eind deze maand komt er een discussienota over de coronacrisis en op 4 juni is er in de raad een debat. In juli gaat de gemeenteraad zich buigen over een prioriteitennota en na de zomer gaat dan het reguliere begrotingstraject weer lopen.