advertentie Banner AGO Badkamers en Tegels 2020 SITE TOP

Oss is bijna door beschikbare bedrijfsgrond heen

De belangstelling voor bedrijventerreinen in Oss blijft ondanks de coronacrisis aanhoudend groot. De voorraad aan uitgeefbare bedrijfsgrond is daardoor inmiddels bijna op, zo meldt de gemeente.

De afgelopen jaren werd steeds zo’n 9 hectare per jaar verkocht, dit jaar is dat al ongeveer het dubbele terwijl er nog een aantal grotere uitgiften wordt verwacht. Dit jaar werd er bijvoorbeeld grond verkocht voor het Plus Distributiecentrum op Vorstengrafdonk en aan bedrijven als Kusters Precision Parts, ETC Holland, Raben en Fireproof.

Behalve Vorstengrafdonk is ook De Geer in trek, daar zijn bijna alle kavels verkocht. Ook op Het Wargaren in Lith en De Bulk in Ravenstein is geen ruimte meer. Grootschalige bedrijfslocaties zijn op zijn vroegst eind 2021 beschikbaar. Het gaat dan om het terrein Heesch-West dat Oss samen ontwikkelt met Den Bosch en Bernheze.

Taskforce

De gemeente Oss heeft sinds kort een speciale taskforce om de woningbouw te versnellen én de ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen in gang te zetten. Uit een eerste onderzoek komt meteen een probleem naar voren: het is in de gemeente Oss erg lastig om bestaande bedrijventerreinen uit te breiden of te herstructureren en om nieuwe bedrijventerreinen te bestemmen. En dat terwijl het volgens de gemeente noodzakelijk is voldoende kavels in voorraad te hebben om nieuwe bedrijven aan te trekken en bestaande bedrijven te laten groeien.

Als het lukt om nieuwe bedrijfsgrond te vinden dan gaan er ook weer jaren overheen voor het aankopen van de grond, procedures en afstemming met de regio en de provincie. Voor de gemeente wordt het de komende jaren dus nog een flinke puzzel om geïnteresseerde bedrijven onderdak te kunnen bieden in Oss.