advertentie Banner SNLR.nl

Oss sluit lokaal sportakkoord 

De gemeente Oss heeft maandag een intentieverklaring ondertekend om een lokaal sportakkoord met Osse sportclubs en organisaties te sluiten. Het sportakkoord heeft als doel dat iedereen het plezier van sporten en bewegen ervaart. 

Wethouder Kees van Geffen en Marc Ghering, directeur van het SEC hebben ondertekenden het akkoord. Namens de Osse sportverenigingen ondertekenden MHC, Gesposs en voetbalvereniging Ulyssess de intentieverklaring.

Het lokale sportakkoord van de gemeente Oss wordt de Osse vertaling van het nationale sportakkoord. Voor het opstellen van een lokaal sportakkoord stelt het rijk geld beschikbaar voor een zogeheten ‘sportformateur’. De sportformateur brengt verschillende partijen rondom de tafel die invulling kunnen geven aan zes opgestelde ambities vanuit het Nationale Sportakkoord. Dit om zo te bepalen hoe inwoners van de gemeente Oss met plezier kunnen (blijven) sporten.