advertentie Banner SNLR.nl

Oss trekt geld uit voor Maasveren

De gemeente Oss trekt de komende periode maximaal 12.000 euro per jaar uit om de pontjes over de Maas van stichting De Maasveren in stand te houden.

Dat heeft het college van B en W in ieder geval opgenomen in de nieuwe meerjarenbegroting. Het geld is bedoeld om een deel van het exploitatietekort van De Maasveren te financieren. De hoogte van het subsidiebedrag hangt dan af van het daadwerkelijke tekort.

Stichting De Maasveren heeft al langer moeite om de begroting ieder jaar rond te krijgen. De partijen in de Osse gemeenteraad gaven eerder al aan dat Oss best een bijdrage mag leveren om de pontjes in stand te houden. Dit vanwege het grote belang van de veerponten voor het woon-werkverkeer richting Gelderland en vanwege het toerisme.

De gemeente Oss wees eerder altijd naar de provincie Noord-Brabant om de knip te trekken voor ondersteuning, zoals ook de provincie Gelderland dat doet. Brabant heeft echter geen potje hiervoor, waar het in Gelderland wel bestaat. Nu gaat Oss dus zelf een financiële bijdrage leveren aan De Maasveren.