advertentie Banner AGO Badkamers en Tegels 2020 SITE TOP

Oss wil 'complete woongemeente zijn'

Woningbouwcorporaties, huurdersvertegenwoordiging en gemeente Oss hebben donderdag hun handtekening gezet onder de nieuwe Meerjarige Prestatieafspraken.

Meer bouwen, meer passende, betaalbare en duurzame sociale huurwoningen, zorgen voor een fijne leefomgeving, flexwoningen, verduurzamen en een visie op wonen en zorg. Dat is kort samengevat wat er onderling is afgesproken. 

"We willen een woongemeente zijn die compleet is. Met een goede mix tussen sociale huurwoningen en koopwoningen. En met aandacht voor de woonomgeving van bestaande wijken en kernen", aldus wethouder Joop van Orsouw, één van de vijf ondertekenaars.

Verzorging
Het meerjarenplan moet ervoor zorgen dat de woningvoorraad aansluit bij de behoeften en wensen van bewoners. Zo moeten mensen die verzorging nodig hebben ook in een gewoon huis moeten kunnen blijven wonen. Ook staat in de afspraken dat toekomstig te bouwen huizen duurzaam en toekomstbestendig moeten zijn.

Taskforce
Om de ambities te halen en de woningbouw te versnellen is er een tijdelijke Taskforce versnelling woningbouw geformeerd. De Taskforce speelt in op de Omgevingswet. Daarin staat dat er meer ruimte wordt geboden voor initiatief uit de samenleving en van partners.