advertentie Banner AGO Badkamers en Tegels 2020 SITE TOP

Oss wil één zaterdagmarkt, SP bang dat kooplui vertrekken

De gemeente Oss wil per 1 juli van dit jaar één zaterdagmarkt hebben. De SP stelt daar vragen over, want de socialisten zijn bang dat marktkooplui dan vertrekken. Vooral kooplui van de non-food markt zouden hun heil dan ergens anders zoeken.

In het verleden stonden de markten voor food en non-food op dezelfde plek op de zaterdag. Dat bleek geen succes te zijn, waardoor de non-food markt naar de Heuvel werd verplaatst. "Deze loopt nu beter", stelt de SP. Per 1 juli gaat de non-food markt naar een alternatieve plek. "Dit stuit op grote bezwaren van de marktkooplui. Zij zijn altijd bereid om in onderling overleg met het Centrummanagement en organisatoren van evenementen eerder te vertrekken of per gelegenheid de markt te verplaatsen. Een andere alternatieve vaste plaats voor de non-food markt is er niet in Oss", zegt de SP. "Teruggaan naar de Eikenboomgaard is geen optie vanwege de lage omzet die daar wordt gerealiseerd. De marktkooplui geven aan dat zij als ze niet mogen blijven staan op de huidige plek, zij helaas uit Oss moeten vertrekken."

Centrummanagement
Volgens centrummanager Jack van Lieshout wil men naar één zaterdagmarkt, maar daar weten de marktkooplui van. Dat is ook twee jaar geleden gecommuniceerd (zie bericht onder dit artikel). "Ruim twee jaar geleden is er een werkgroep begonnen met de aanpak van nieuwe weekmarkten. Samen met marktondernemers, centrumondernemers en gemeente zijn wensen, noodzaak en aanpak voor het overleven hiervan uitgewerkt. Afspraken zijn gemaakt. Het eerste resultaat was de nieuwe opzet van de dinsdagmarkt, die werd actueel in september 2017. Afgesproken is om uiterlijk 1 juli 2019 de zaterdagmarkt naar één locatie te brengen. Daar zijn drie lange sessies over geweest", vertelt Van Lieshout. De centrummanager is verbaasd dat de SP het zo naar buiten brengt. "Dit loopt via de marktcommissie waar marktkooplui ook deel van uitmaken. Morgen staat er weer een commissie gepland." 

De SP zegt dat het in de lijn der verwachtingen ligt dat de markt in de toekomst naar het Walkwartier gaat verhuizen. Volgens Van Lieshout klopt dit niet. "Dat is geen optie wegens de inrichting. De Burgwal is dat wel voor de zaterdagmarkt en eventuele uitbreiding van de dinsdagmarkt. Dat is tijdens de sessies ook op tafel geweest."