Osse haven slibt dicht en moet opnieuw gebaggerd worden

Veel eerder dan gepland moeten de Osse haven en het kanaal gebaggerd worden omdat de vaarwegen dichtslibben en onvoldoende diep zijn. Ook in de Lithse Ham en de Oude Maasarm in Lithoijen zijn baggerwerkzaamheden nodig.

Het baggeren in de haven stond eigenlijk pas weer gepland in 2034. Na klachten van schippers, bedrijven en pleziervaarders gaat er dus eerder worden ingegrepen. Dit vanwege het grote economisch belang van de Osse haven. De gemeente Oss gaat eerst een onderzoek uitvoeren naar het snel dichtslibben van de vaarwegen.

Ook wordt dan gekeken naar de kleilaag op de bodem van de haven en het kanaal. Die blijkt namelijk te zijn beschadigd en moet worden hersteld. Voor het onderzoek wordt ongeveer een ton uitgetrokken. Daarna wordt duidelijk hoeveel het baggeren en de herstelwerkzaamheden gaan kosten.