advertentie Banner Trined

Osse ondernemers maken zich meer zorgen over gevolgen coronavirus

Meer dan zestig procent van de ondernemers in Oss maakt zich zorgen over de gevolgen van de coronacrisis. Dat blijkt uit een online vragenlijst die door 230 ondernemers is ingevuld.

In mei maakte 68 procent zich zorgen over de gevolgen van het virus. In juni was er een daling te zien en zag 52 procent van de Osse ondernemers nog problemen in de coronacrisis. De meeste zorgen zijn nog steeds bij de horeca, recreatie en toerisme.

Van de ondernemers maakt 45 procent gebruik van een steunregeling. Dat is nu minder dan in mei en juni. Toen had 75 procent een of meer regelingen aangevraagd. Als reden geven ondernemers aan dat ze er niet voor in aanmerking komen.

Het was de derde enquête die rondging in de gemeente. Om de ontwikkelingen goed in de gaten te houden komt er binnenkort een vierde ondernemerspeiling.