advertentie Banner SNLR.nl

Osse oppositie erg kritisch over college en akkoord

OSS - Het nieuwe college van B en W in Oss kan meteen rekenen op veel tegenstand vanuit de oppositie, zo blijkt uit de eerste reacties. Ook het nieuwe coalitieakkoord wordt niet bepaald met applaus ontvangen. Het akkoord werd vrijdag gepresenteerd door VDG, CDA, VVD en Beter Oss.

SP: 'bevreesd voor Oss'
De SP betreurt het dat er geen vrouwelijke wethouders zijn en dat vier van de vijf wethouders uit de dorpen komen. âIk ben een beetje bevreesd voor Ossâ, zo zegt Marie-Therese Janssen. 

Over het akkoord zelf zegt Janssen dat ze er âniet warm of koud van wordtâ: âHet komt kil over. Het gaat vooral over bouwen en stenen en er blijkt maar weinig van daadkracht op het gebied van het sociaal domein. Het is ook slecht dat er is gekozen voor een splitsing van de terreinen zorg en jeugdzorgâ.

LOF: 'farce majeur'

Gé Wagemakers van LOF noemt het nieuwe college een âfarce majeurâ. âEen instabiele VVD-vertegenwoordiging, een kandidaat-wethouder die zijn ziel verkoopt voor het pluche. En een coalitieakkoord dat de hete aardappels vooruit schuiftâ.

Hij snapt niet dat er zo lang is onderhandeld over dit akkoord: âMisschien om vlak voor het zomerreces de boel in slaap te sussen. Dan komen ze van een koude kermis thuis. LOF is klaar voor het scherpe debat in commissie en raad. Het worden spannende tijdenâ, zo zegt Wagemakers, die tot voor kort nog wethouder was voor de VVD.

GroenLinks: 'weren fietsers is ongelooflijk besluit'

GroenLinks richt zich in haar reactie vooral op de inhoud van het akkoord en ziet ook wat positieve punten, zoals de aankondiging van een investeringsfonds voor het centrum. Dolf Warris betreurt het dat âBeter Oss de rug niet heeft recht gehouden zodat er geen grootschalige mestverwerking in Oss kan komenâ.

Andere kritiekpunten zijn de specialistische jeugdzorg en de Wmo. âDie lijken nog minder op de gemeente te kunnen rekenen terwijl daar al jaren grote achterstand in financiering voor isâ, stelt Warris. Het weren van fietsers in het centrum noemt Warris een âongelooflijk besluitâ en ook de noordelijke randweg blijft voor GroenLinks een âno-goâ.

PvdA: 'teveel persoonlijke belangen'

PvdA-fractievoorzitter Ehssane Gounou is zeer teleurgesteld dat er alleen mannelijke wethouders in het nieuwe college zitten: âBehalve dat de formatie lang heeft geduurd, weinig transparant was, moeten we helaas ook constateren dat de persoonlijke belangen leidend waren in het naar voren schuiven van de wethouderskandidatenâ. Dat Frank den Brok van VDG aangaf âervan te balen dat er geen vrouwen in het college zitten, noemt Gounou âhoogst merkwaardigâ.

Wat betreft de inhoud is de PvdA blij dat er een einde komt aan het fietsen in het centrum. Minpunt is volgens de partij dat het college de deur op een kier laat staan voor een mestfabriek.

D66: 'positief en negatief'

D66 is zowel positief als negatief over de gepresenteerde plannen. âLaaghangend fruit zoals fietsen in het centrum en de noordelijke randweg zijn geplukt. Maar de knelpunten crematorium, mestfabriek en nachttrein blijven boven de markt zwevenâ, zo zegt Frans Molenkamp. Hij mist ook slagkracht wat betreft de uitvoeringsagenda van de duurzaamheidopgave. Molenkamp vindt het ook jammer dat er niets in de plannen staat over deelname van ECO aan het nieuwe windmolenpark.

Positief is D66 over twee punten die eerder ook door die partij zijn voorgesteld, namelijk het oprichten van een cultuurfonds en de verschuiving van het onderdeel toerisme naar de wethouder die gaat over het buitengebied.