advertentie Banner Trined

Osse politiek buigt zich over vijf vuurwerkscenario’s

De politieke partijen in Oss kunnen kiezen uit vijf mogelijke scenario’s over hoe er rond oud en nieuw moet worden omgegaan met vuurwerk.

Donderdag ligt er een zogeheten opinienota op tafel tijdens een commissievergadering waarin vijf opties zijn onderzocht. De keuzes zijn: het houden van centrale vuurwerkshows, kiezen voor maatwerk per wijk, opgelegde vuurwerkvrije zones, het volgen van de landelijke richtlijnen of een algemeen vuurwerkverbod.

Duidelijk is dat aan alle voorgestelde opties haken en ogen zitten. Zo is het organiseren van vuurwerkshows erg duur en zijn bepaalde oplossingen moeilijk te handhaven of juridisch moeilijk houdbaar.

De raad nam begin dit jaar een motie aan waarin werd gevraagd om een onderzoek naar andere manieren om met vuurwerk om te gaan. Dit naar aanleiding van de overlast en schade die jaarlijks rond oud en nieuw ook in Oss wordt veroorzaakt door vuurwerk.