advertentie Banner SNLR.nl

Osse politiek positief over besturingsmodel Maashorst

De meerderheid van de politieke partijen in Oss ziet de nieuw voorgestelde besturingsstructuur van natuurgebied De Maashorst wel zitten.

Dat bleek donderdag tijdens een extra commissievergadering waarin maar één onderwerp op de agenda stond: de besturing van de Maashorst.

Nieuwe fase
Na het afronden van Landschap van Allure en de bijbehorende subsidie is er een nieuwe fase aangebroken die vraagt om een andere aanpak. Het Bestuurlijk Regie Team (BRT) waarin de wethouders van Oss, Bernheze (met Peter van Boekel op de tribune in Oss), Uden, Landerd en Staatsbosbeheer en Waterschap Aa en Maas zitten, willen voor de hele Maashorst één bestuur dat de regie heeft, één uitvoeringsorganisatie en één adviesplatform.

De Osse partijen zijn positief over dit voorgestelde model met uitzondering van de VVD die niet helemaal overtuigd is van de meerwaarde van samenwerking maar knarsetandend akkoord gaat. Beter Oss geeft de wethouder mee dat stoppen voor Oss en focussen op het eigen gebied Herperduin de beste optie is.

Niet sjiek
Er is ongeduld over het uitblijven van een meerjarenplan plus begroting, die komt in het voorjaar 2020. "Dat is het paard achter de wagen", aldus D66. Het claimen van de naam Maashorst door Uden en Landerd vinden alle partijen 'ergerlijk'. "Niet sjiek dat die wordt weggekaapt", aldus VDG.

"We moeten dit niet laten escaleren op de naam Maashorst", zegt LOF. "Natuur moet altijd leidend zijn", vindt GroenLinks en ook SP vindt dat er moet blijven worden ingezet op natuurontwikkeling 'want er is hier een soorttoename, dat moeten we koesteren.'

De wethouder zei het jammer te vinden dat de discussie over de aangekondigde bezuiniging van Oss op de Maashorst voor 2020 overbelicht wordt door de pers. De PvdA vindt dat de bezuinigingen met alle gemeenten gezamenlijk moeten worden besproken en het CDA zegt dat er betaald moet worden naar belangen en niet naar inwoners.

Geen Poolse landdag
Binnenkort begint het BRT met de discussie over het toekomstperspectief en wethouder Johan van der Schoot neemt daarin deze uitgangspunten voor Oss mee. "Het is goed om te horen dat de partijen in Oss positief zijn over het besturingsvoorstel. Belangrijk is het om de balans te vinden tussen de verschillende belangen. Ik ben voor community maar niet voor een Poolse landdag", zei de wethouder die daarmee bedoelt dat er in het grote geheel oog moet zijn voor het eigen gebied en de eigen mensen. "Daar gaan we ook echt voor."

Opening natuurbrug
Met de woorden 'ik ga morgen (vrijdag 4 oktober) met een geruster hart naar de opening van de natuurbrug die wordt ontsloten voor grote grazers met de gedeputeerde', besloot de wethouder de vergadering.