advertentie Banner SNLR.nl

Osse raad akkoord met vervolgaanpak Groene Engel

De partijen in de Osse raad gaan akkoord met de aanbevelingen die zijn gedaan om te komen tot een goed toekomstplan voor cultuurpodium de Groene Engel.

De aanbevelingen komen voort uit het onderzoeksrapport van BMC naar de huidige stand van zaken bij het podium. Dit naar aanleiding van de financiële problemen die eind vorig jaar aan het licht kwamen.

De partijen in Oss bleken het er in ieder geval over eens dat er in de stad behoefte is aan een cultuurpodium. De hoofdaanbevelingen van BMC en het college werden dan ook ruim ondersteund. Dat betekent dat er een nieuw businessplan moet komen voor de komende jaren, dat een samenwerking met De Lievekamp wordt onderzocht en dat gekeken wordt naar hoe horeca en cultuurpodium elkaar kunnen versterken. Voor dit traject wordt door het college 225.000 euro uitgetrokken.

Vanuit de fracties werden wel de nodige kanttekeningen geplaatst. Zo is onder meer het CDA bang dat er de komende jaren opnieuw geld naar de Groene Engel moet, voordat het nieuwe businessplan klaar is. Beter Oss liet via Maria Dobbelsteen optekenen dat de Groene Engel maar beter eerst failliet kon gaan, maar daar kwam ze later toch op terug. De VVD is van mening dat een fusie van de Groene Engel met de Lievekamp eigenlijk de beste manier is om de problemen bij het cultuurpodium op te lossen.

Ook waren er vragen over de band tussen de horeca en het cultuurpodium. Die verhouding moet zo transparant mogelijk zijn, waarbij er ook geen subsidiegeld uiteindelijk bij de horeca terechtkomt, zo lieten diverse partijen weten. Horeca Nederland afdeling Oss had hier bij monde van Nikki Hendriks voor gewaarschuwd. Zij is bang voor oneerlijke concurrentie als de horeca van de Groene Engel gesteund wordt via subsidiegeld.

Wethouder Frank den Brok was blij met de brede steun voor de voorgestelde vervolgaanpak en zegde toe de geluiden vanuit de commissie mee te nemen bij het vaststellen van het uiteindelijke raadsvoorstel.