Osse raad stelt 'veiligheidseisen' aan (sport)verenigingen

Een meerderheid van de gemeenteraad in Oss vindt dat (sport)verenigingen een protocol veiligheid moeten hebben en een vertrouwenspersoon moeten aanwijzen om in aanmerking te komen voor subsidie. Ook een verklaring omtrent gedrag (VOG) voor begeleiders en trainers moet hiervoor een eis worden.

De wethouder krijgt een groot aantal opdrachten mee door het aannemen van een motie in de gemeenteraad. Allereerst moet hij in het beleidskader Vitale Verenigingen uitleggen wat een 'veilige vereniging' is. Ten tweede moet de gemeente Oss zich inspannen dat er bewustwording komt voor het thema veiligheid. Er moet een gemeentelijke vertrouwenspersoon komen waar kleine verenigingen terechtkunnen die geen eigen vertrouwenscontactpersoon hebben. De gemeente moet een modelprotocol veiligheid schrijven en ervoor zorgen dat het aanvragen van een VOG gratis is. Tot slot, de subsidieverordening moet gewijzigd worden zodat verenigingen verplicht wordt het veiligheidsprotocol in acht te namen, een vertrouwenscontactpersoon aan te nemen en alle begeleiders en trainers die werken met minderjarige sporters en sporters met een beperking te laten beschikken over een VOG. 

'Maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen'

De strenge eisen werden opgesteld door VVD, SP, CDA en GroenLinks. "Grensoverschrijdend gedrag is een probleem. We moeten als gemeente Oss onze maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen", zei Angela Smits van de VVD. "De tijd van vrijblijvendheid is wel voorbij", vond Gerti van Valkenburg (CDA). 

'Best wel tricky'

Op twee punten was er discussie. De combinatie met subsidie is volgens wethouder Kees van Geffen best wel tricky. "Heiligt het doel de middelen of bereiken we hiermee juist het tegenovergestelde?", vroeg de wethouder zich af.  "Een papieren tijger", noemde Maria Dobbelsteen van Beter Oss het. En Adri van der Loop (VDG) betreurt het dat het op sancties moet uitdraaien: "Het gesprek over VOG's moeten we binnen de vereniging voeren. Dat biedt meer veiligheid dan ordners vol VOG's. Het gaat ons echt te ver."

Ook het aannemen van een vertrouwenspersoon vanuit de gemeente leek Van Geffen geen goed idee. "We willen het wel faciliteren, bij een vereniging. Want de kans is groter dat iemand contact opneemt met iemand van een club, dan dat hij of zij de gemeente belt."

Onderzoek Dtv Nieuws

Dtv Nieuws constateerde in 2019 dat de helft van de sportclubs in de regio Oss, Bernheze, Den Bosch en Uden geen beleid heeft tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag. Een meerderheid van de clubs was destijds tegen een verplichting van een VOG.