Osse raad stemt in met RES-bod voor het opwekken van duurzame energie

Er ging een lange discussie aan vooraf maar de gemeenteraad van Oss heeft woensdagavond ingestemd met het regionale RES-bod. Daarin staat dat Oss in 2030 in totaal 0,93 Petajoule aan duurzame energie moet opwekken om te kunnen voldoen aan de landelijke doelstellingen.

Zoals eind januari al was besloten, moet dat voor een groot deel gebeuren via windmolens in de Lithse polder. Die moeten dan nog 0,59 Petajoule aan energie gaan opleveren.

‘Noodzakelijk kwaad’

Ook nu bleek weer dat geen van de partijen blij is met het plaatsen van windmolens. Maar de meerderheid van de raad ziet het wel als een ‘noodzakelijk kwaad’ om voldoende duurzame energie te kunnen opwekken. Ook vinden ze het belangrijk dat Oss zelf de verantwoordelijkheid neemt. Dit om te voorkomen dat later het Rijk hier over gaat beslissen. De SP stelde net als in eerdere vergaderingen dat er geen actuele cijfers zijn gebruikt in de berekeningen en dat de energieopgave voor Oss eigenlijk lager is. Ook denkt de SP dat de doelstellingen op een andere manier behaald kunnen worden, zonder windmolens in de Lithse polder. De partij wil dat de focus wordt gelegd op het plaatsen van meer zonnepanelen.

Demonstratie achter gemeentehuis

Voorafgaand aan de vergadering had een grote groep actievoerders van Behoud Lithse Polder zich achter het gemeentehuis verzameld voor een demonstratie. Zij verzetten zich al lange tijd tegen de komst van windmolens en probeerden de raadsleden nogmaals te overtuigen van hun gelijk. Dat gebeurde met een lang lint van 250 meter met teksten over de mogelijke gezondheidsrisico’s van windmolens. Die 250 meter slaat op de mogelijke hoogte die de molens gaan krijgen. Ook was via een geluidsinstallatie te horen wat voor geluid de hoge windmolens zouden gaan produceren. 

Klankbordgroep mét tegenstanders

De actievoerders hadden vorige week al met 16 man sterk kunnen inspreken in het eerste deel van de raadsvergadering. Een van hun kritiekpunten is dat ze zich niet serieus genomen voelen door de gemeente en geen echte inspraak zouden hebben gehad. Mede daarom nam de gemeenteraad woensdagavond een motie aan over hoe de participatie in het vervolg geregeld moet worden. Dat gaat gebeuren via een klankbordgroep waarin ook de tegenstanders van windmolens gaan zitten, zo is nu afgesproken.