Osse raad unaniem akkoord met nieuw evenementenbeleid

Er ging nog heel wat discussie aan vooraf in de (digitale) vergadering maar de Osse gemeenteraad heeft donderdagavond unaniem ingestemd met het nieuwe evenementenbeleid.

Dat beleid is nodig om meer duidelijkheid te krijgen over de locaties waar evenementen mogen komen en aan welke regels en voorwaarden die moeten voldoen. De afgelopen jaren ging het bijvoorbeeld mis met overlast rond de Kermisfeesten op de Eikenboomgaard, waarbij Oss door de rechter op de vingers werd getikt, en met festivals bij de Geffense Plas.

Niet te weinig decibellen’

De oppositiepartijen hadden aanvankelijk nog de nodige kritiek op het nieuwe beleid en dienden een aantal amendementen in om het aan te passen. Een poging om het maximaal aantal decibellen bij evenementen te verlagen van 85 naar 80 mislukte. De coalitiepartijen vonden dat daarmee de regels te streng zouden worden voor de organisatoren en het publiek.

“We moeten uitkijken voor teveel regels, anders wil straks niemand meer iets organiseren in Oss”, waarschuwde Maria Dobbelsteen van Beter Oss. “Muziek heeft wel een bepaald geluidsniveau nodig om de artistieke waarde te kunnen beleven. En als het geluid van het publiek boven dat van de muziek uitkomt dan kan het wel eens zo zijn dat het publiek de volgende keer wegblijft bij een evenement in Oss”, voegde Angela Smits van de VVD daar aan toe.

Wel was de hele raad er voor om zelf een zogeheten locatieprofiel vast te stellen als het college van B en W er samen met omwonenden van een locatie niet uitkomt. In zo’n locatieprofiel moeten alle regels en voorwaarden voor een bepaald evenement worden vastgelegd. In eerste instantie worden dit soort profielen gemaakt voor de Eikenboomgaard, het Eikenboomgaardplein, de Heuvel, het Mr. Gielenplein in Berghem en de Geffense Plas.

Aandacht voor afvalprobleem

De oppositiepartijen hadden ook succes met hun voorstellen om meer aandacht te geven aan het afvalprobleem rond evenementen. Afgesproken is nu dat organisatoren van bepaalde evenementen vooraf een afvalplan moeten indienen. Daarin moet aandacht zijn voor afvalpreventie, inzameling, verwerking en het schoon achterlaten van het terrein. Ook moet worden aangegeven hoe ze denken om te gaan met het probleem van wegwerpbekers.