Osse raad ziet plannen Lithse Ham wel zitten, maar heeft nog veel vragen

De partijen in de Osse raad zijn positief over de ontwikkelingsplannen voor recreatiegebied de Lithse Ham maar zetten daar wel de nodige kanttekeningen bij. Dat bleek donderdagavond tijdens een eerste bespreking in een commissievergadering.

Wethouder Johan van der Schoot wilde daar van de partijen horen of ze een uitbreiding sowieso wel zien zitten. Anders zou het volgens hem ook geen nut hebben om die plannen verder uit te gaan werken. Nu er wat dat betreft groen licht is gegeven, kunnen de plannen concreter gemaakt gaan worden door de initiatiefnemers. 

Het idee is het aantal huisjes op het park fors te gaan uitbreiden. Er wordt gedacht aan zo’n 190 nieuwe huisjes, 65 drijvende woningen en 125 landwoningen, inclusief paalwoningen. Het college wil in principe meewerken aan de plannen omdat het past binnen het gemeentelijk beleid op het gebied van recreatie en toerisme. Een aantrekkelijk park kan Lith en omgeving een flinke impuls geven, zo is de gedachte.

Veel vraagtekens

De partijen in de raad zijn het daar mee eens, maar er zijn ook vraagtekens. Zo vroegen bijvoorbeeld de VVD en GroenLinks zich af of de eigen inwoners straks nog wel genoeg ruimte hebben om te recreëren in het gebied. Ook waren er zorgen over de gevolgen voor de biodiversiteit in het gebied en over het betrekken van omwonenden bij de plannen. Verder is het voor een aantal partijen nog de vraag of voor het project gemeentegrond moet worden verkocht, of dat het beter is om de grond in erfpacht te geven. 

Volgens wethouder Van der Schoot zijn dat allemaal zaken die in de toekomst nog uitgewerkt moeten worden. Hij benadrukte dat het een win-winsituatie moet worden voor zowel de initiatiefnemers als de gemeente. En het is volgens hem verder in eerste instantie aan de initiatiefnemers om ook de omwonenden erbij te betrekken en hen zo goed mogelijk te informeren.