advertentie Banner SNLR.nl

Osse SP wil onderzoek naar luchtkwaliteit

De SP in Oss vindt dat er in deze regio een ‘diepgaand en zorgvuldig’ onderzoek moet komen naar de relatie tussen luchtkwaliteit en het verloop van infectieziekten.

Dit vanwege de grote aantallen mensen die juist in deze regio zijn getroffen door het coronavirus, maar ook omdat er hier in het algemeen relatief veel luchtwegaandoeningen voorkomen.

De SP heeft een motie opgesteld die in juni in de gemeenteraad wordt ingediend. De partij hoopt dat ook de andere fracties de motie mede gaan ondertekenen. Als de motie wordt aangenomen dan gaat Oss de vraag naar een onderzoek voorleggen aan het kabinet en de Tweede Kamer.

De laatste tijd wordt er veel gesproken over de slechte luchtkwaliteit in Oost-Brabant. Daar is een relatief hoge uitstoot van ammoniak en ultrafijnstof, wat een oorzaak zou kunnen zijn voor de vele ziektegevallen. Volgens de SP hebben de inwoners recht op een gezonde en veilige leefomgeving en is een onderzoek daarom op zijn plaats.