Osse sport en cultuur nog een keer geholpen met kwijtschelding huur

Osse culturele instellingen en sportclubs kunnen ook voor het tweede kwartaal van dit jaar nog rekenen op kwijtschelding van huurkosten. Voor de sportclubs gaat het vooral om de binnenaccommodaties, omdat die vanwege corona toen nog niet open konden.

Ook vorig jaar kwam de gemeente de clubs en instellingen tegemoet op deze manier. Dat is mogelijk door een regeling van het rijk die de misgelopen huurinkomsten voor de gemeente voor een groot deel compenseert.

Wat betreft de cultuurinstellingen gaat het om een bedrag van bijna 55.000 euro. De kwijtgescholden huur van de sportclubs is voor een totaalbedrag van ruim 110.000 euro.