advertentie Banner SNLR.nl

Ossenaren gaan vanaf 2022 betalen per kilo afval

De gemeente Oss wil en moet volgens landelijke doelstellingen de hoeveelheid restafval halveren en daarom is een meerderheid van de politieke partijen nu wel voor invoering van diftar.

Dat bleek donderdag tijdens de opiniecommissie Ruimte.

Diftar staat voor gedifferentieerde tarieven waarbij per huishouden geregistreerd wordt hoeveel huishoudelijk afval wordt aangeboden. Wie minder huishoudelijk afval aanbiedt wordt daarvoor beloond en betaalt minder. "Het tarief voor inwoners die tot het uiterste gaan bij het scheiden van afval zou lager moeten zijn dan het huidige basistarief als beloning", zegt VDG.

Diftar, nu wel
Het halveren van de hoeveelheid restafval is een landelijk doel dat eigenlijk al op 1 januari 2021 ingevoerd zou worden. 'Te vroeg en ongewenst', vindt wethouder Johan van der Schoot en ook de partijen gaan daarin mee. In Oss is diftar lang vooruit geschoven, maar het is de enige manier om restafval te halveren en daarom moet de politiek er nu wel aan geloven.

Een meerderheid is niet voor tussentijdse stappen richting definitieve invoering omdat daarmee extra kosten worden gemaakt. Streefdatum voor de invoering van diftar is nu 1 januari 2022.

Goede communicatie
Partijen vinden informatie en communicatie van groot belang voor het slagen van de in- en uitvoering van het nieuwe afvalinzamelingssysteem. Ook moet er goed gehandhaafd worden op het dumpen van zwerfafval in het buitengebied en de natuur dat een gevolg kan zijn voor de invoering van diftar.

Aandacht incontinentiemateriaal
Met name SP en D66 vinden het ook belangrijk dat er extra aandacht is voor het inleveren van incontinentiemateriaal en luiers, "Dat moet vriendelijker dan mensen met incontentieluiers naar peuterspeelzalen moeten om dit daar in te leveren", aldus Marvin Kling van D66.