Ouders en scholen bezorgd over onveilige verkeerssituaties

Ouders en directies van basisscholen in onze regio geven de verkeersveiligheid rondom hun scholen een onvoldoende. Onoverzichtelijke situaties, foutparkeren en te hard rijden vormen de grootste problemen.

Bovendien blijkt bijna iedereen zich (veel) zorgen te maken over de verkeerssituaties. 

Dat blijkt uit onderzoek van Dtv in de gemeenten Bernheze, Den Bosch, Oss en Uden. Dtv benaderde directies en ouderraden of medezeggenschapsraden van basisscholen in de vier gemeenten met een enquête over verkeersveiligheid. Waar ouders de verkeerssituaties nog waarderen met een magere voldoende (5,5), zijn de directies strenger: die geven verkeersveiligheid een rapportcijfer van een 5,2.

Zorgelijk
Bijna alle ouders (87.5%) geven aan zich druk te maken over de verkeerssituaties waar hun kinderen zich elke ochtend en middag in begeven. Bijna de helft (42,5%) maakt zich veel zorgen hierover. Ook het grootste gedeelte van de directies (87.10%) houdt hun hart vast; en 41,9% zegt zich zelfs veel zorgen te maken.

“De verkeerssituatie is chaotisch. Auto's worden overal geparkeerd en niet altijd op de juiste plekken, of op stroken waar niet stilgestaan mag worden. Er is een bushalte die grenst aan het schoolplein met een wegversmalling die zorgt voor veel oponthoud en daardoor gevaarlijke situaties”, schetst een respondent van de Bossche basisschool de Kruisboelijn de verkeerssituatie.

Bekijk hieronder  onze interactieve kaart om te zien welke scholen in onze regio mee hebben gedaan aan dit onderzoek, wat zij noemen als grootste problemen en welk rapportcijfer zij geven voor verkeersveiligheid.

Belangrijkste problemen
Directies en ouders zijn het aardig eens over de belangrijkste oorzaken van hun zorgen. Met stip op 1 staat dan ook voor allebei foutparkeren, gevolgd door onoverzichtelijke verkeerssituaties, auto’s die te hard rijden en het feit dat hun leerlingen vaak niet veilig kunnen oversteken.

“De verkeerssituatie bij de Korenaer is totaal onoverzichtelijk vooral doordat ouders in groten getale met de auto hun kinderen halen en brengen. Er wordt overal geparkeerd, langs de straatkant, in bermen en zelfs bij buurtbewoners op de oprit”, aldus de directie van de Korenaer in Oss.

Volgens een bezorgde ouder beperkt de chaos zich niet alleen tot auto’s die overal geparkeerd worden. “ Hier komen leveranciers pakketten bezorgen tijdens de tijden dat de kinderen gebracht en gehaald worden”, legt een ouder de situatie bij basisschool Sterrebos uit Oss uit.

Ook parkeervakken zijn er niet. Echt alles gaat als een mierennest door elkaar.

Ouder over verkeerschaos bij de Caleidoscoop

Een ouder met kinderen die naar de Caleidoscoop gaan in Den Bosch laat aan Dtv het volgende weten: “Er is niet eens een stoep aan de achterzijde van school en peuters en kleuters lopen steevast tussen geparkeerde auto's die ieder moment vertrekken met gehaaste ouders. Ook parkeervakken zijn er niet. Echt alles gaat als een mierennest door elkaar. Auto's vanuit twee kanten, geen trottoir, voetgangers op straat met kinderwagens, peuters en kleuters, fietsers, willekeurig geparkeerde auto's, uitritten etc.”

Dat deze haal- en brengmomenten leiden tot veel stress voor ouders, leerlingen én schooldirecties herkent ook Dave van Bogaert, landelijk projectleider VVN Veilige Schoolomgeving. Voor de grootste verandering in deze panieksituaties kijkt hij naar het gedrag van de ouders. “Zij moeten vooral eerst zelf het probleem zien, en erkennen dat ze er zelf een rol in hebben. Pas dan kun je gaan werken aan verandering.”

Verantwoording onderzoek
In alle vier de gemeentes zijn 96 scholen en ouderraden benaderd. Daarvan reageerden bij 17 scholen zowel de ouderraad als schoolleiding. In 24 gevallen reageerde alleen de directie en in 14 gevallen alleen de ouderraad. Van 41 scholen kregen we geen enkele reactie.  Belangrijk om hierbij te noemen is dat we van sommige scholen van zowel de directie als de ouders een reactie hebben gekregen. Terwijl we dus ook van een aantal scholen slechts één reactie (van de ouder óf van de directie) hebben.

Dtv vroeg de schoolleiders en ouderraden ook naar wat zij nu al doen ter verbetering van de verkeersveiligheid rond hun school. De uitkomst hiervan en wensen en verbeterpunten voor de toekomst volgen later deze week op onze site, samen met een reactie vanuit de politiek. 

Dit verhaal werd mede mogelijk gemaakt door het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek. Dtv, Omroep Venlo, Studio040 en WOS Media werken gezamenlijk aan lokale onderzoeksjournalistiek.

advertentie

Lees ook deze artikelen