advertentie Banner SNLR.nl

Overlast centrum stijgt: âSneller actie voor daklozen en verslaafden'

DEN BOSCH - Het aantal incidenten van overlast in de binnenstad stijgt flink. Een van de oorzaken is een toename van het aantal mensen met een verslaving en/of psychische problemen. De Bossche PvdA vindt dat de uitbreiding van opvang voor deze groep lang op zich laat wachten en vraagt het stadsbestuur om sneller tot actie over te gaan.

Volgens een woordvoerder van de politie bestaan de incidenten van overlast in het centrum uit overlast door alcohol of drugs, overlast door verwardheid en overlast door daklozen. De woordvoerder spreekt van een grote stijging van daklozen die overlast veroorzaken. 162 meldingen tot nu toe dit jaar tegenover 98 in dezelfde periode vorig jaar.

Het aantal meldingen van verwarde personen steeg van 117 naar 130 incidenten. In mei 2017 besloot de raad dat voor deze twee groepen extra voorzieningen moeten komen. Drie jaar eerder opende een opvang voor daklozen in Den Bosch Oost: een tweede hostel zou aan de Zuiderparkweg moeten komen. Daarnaast zou er een woonverblijf â zogenoemde âlaatste-kanswoningenâ - komen voor ongeveer 35 mensen âdie niet in het hostel thuishoren maar ook niet in een woonwijkâ.

Deze opvanglocaties zijn er nog niet. Wel zijn in juni van dit jaar zijn meerdere stichtingen voor dagbesteding gefuseerd om meer mensen op te kunnen vangen. Dit betreft onder andere het Pastoraal Uitzendbureau, Spoor 073, SOSkringloopwinkel, De Zelfkrant en De Verscholen Stad. Toch is dit volgens de Bossche PvdA niet voldoende: de partij wil een snellere uitbreiding van mogelijkheden om méér overlast veroorzakende inwoners dagbesteding te bieden en stelt het college daarom vragen.