advertentie Banner SNLR.nl

Overnameplan voor St. Luciakerk

Stichting Loterijfonds is van plan de St. Luciakerk in Ravenstein over te kopen en er een nieuwe bestemming aan te geven. 

Maar de eerste prioriteit is nu de aanvraag van subsidie voor de restauratie van het kerkgebouw.

De discussie speelt al jaren in Ravenstein. Wat moet er met de 18e eeuwse St. Luciakerk gebeuren? Diverse mensen hebben zich deze zomer bij de gemeente gemeld voor de koop van de enige kerk gebouwd in barokstijl in de noordelijke Nederlanden. De Stichting Loterijfonds, met Martin Jan van Mourik als voorzitter, wil de kerk graag kopen, zonder de bijbehorende pastorie en tuin. Het Loterijfonds is ooit opgericht om de bouw van de kerk in 1729 te financieren en bestaat nog steeds. Tegenwoordig worden er goede doelen ondersteund door het fonds.

Subsidie
De kerk is momenteel gesloten. Er zijn problemen met het plafond en de draagconstructie van de koepel. Om de kerk ook voor de toekomst te behouden, moet hij gerestaureerd worden. Op 1 juli is een nieuwe landelijke subsidieregeling in het leven geroepen voor grote erfgoedprojecten. De gemeente is het ermee eens dat er zo snel mogelijk een aanvraag moet worden ingediend. En wel door de huidige parochie H. Johannes de Doper. De restauratiekosten bedragen minimaal 2,5 miljoen.

Voorkeursrecht
Het college van B&W en de gemeenteraad moeten nu bepalen of de koop door mag gaan of dat zij vasthouden aan het voorkeursrecht. Dat betekent dat de gemeente Oss moet bepalen wat er met de kerk mag gebeuren. Begin dit jaar werd voorgesteld om van de kerk een ontmoetingscentrum te maken. Het college heeft op dit moment nog geen standpunt uitgesproken.