Parkeertarieven flink omhoog in Den Bosch

De parkeertarieven in Den Bosch gaan in 2020 en 2021 flink omhoog. Maar in de avonduren blijft de stijging in de gemeentelijke parkeergarages in en rond het centrum beperkt.

De tarieven voor het straatparkeren in de binnenstad, rand centrum en woonwijken worden verhoogd met € 0,45 per 1 januari 2020 en met € 0,45 per 1 januari 2021. Dat geldt ook voor de parkeergarages in het centrum. De parkeergarages aan de rand van het centrum passen hun tarief alleen in 2021 aan met een verhoging van 45 cent. Het parkeren in de parkeergarages kost nu € 2,40 en op straat € 2,70. Buiten het centrum liggen de tarieven lager.

De tarieven van de straatparkeervergunningen voor bewoners van de binnenstad worden ook verhoogd, maar dan in drie stappen. Dat gebeurt in 2020, 2021 en 2022 en steeds met 15 procent.

Tekst gaat verder onder de video.

 

Het parkeren in de avonduren zou in het oorspronkelijke voorstel geen maximumtarief meer kennen, maar dat ging de gemeenteraad te ver. Op initiatief van het CDA worden hier nu toch grenzen in aangebracht. De partij is daarvoor ook in gesprek geweest met de ondernemers in de stad.

De raad vond het ook van belang dat bezoekers ‘s avonds vanwege de koopavond en activiteiten voor vrijwilligers goedkoper kunnen parkeren. Het huidige tarief van één euro per uur gaat naar € 1,50. Een hele avond parkeren gaat maximaal € 7,50 kosten.

Deze laatste aanpassing van de tarieven wordt betaald door in de parkeergarages Wolvenhoek en St. Josephstraat de verhoging in 2020 uit te laten komen op maar liefst 60 cent extra per uur (de eerder genoemde 45 cent plus 15 cent).

De tarieven gaan de komende twee jaar omhoog omdat er een miljoenentekort is op de parkeerreserve. De kosten en opbrengsten van het parkeren in Den Bosch zijn volgens de gemeente positief. Elk jaar wordt echter ruim acht miljoen euro naar de algemene middelen overgemaakt vanuit de parkeerreserve. Dat leverde de laatste jaren tekorten op. Volgens een grote meerderheid van partijen is dat systeem op termijn niet meer houdbaar. Rosmalens Belang kwam daarom met een voorstel om voor 2023 een onderzoek te doen naar een oplossing voor het financiële gat dat ontstaat als de afdracht zou verdwijnen.

VVD-fractievoorzitter Ralph Geers was ongemeen fel in zijn reactie op het raadsvoorstel. “We hebben al ik weet niet hoe lang een discussie over de afdracht. En het college komt nu met een voorstel om de tarieven aan te passen maar er niets aan het beleid van afdrachten gedaan wordt.” Dat leverde hem een discussie op met Judith Hendrickx van De Bossche Groenen die vond dat de VVD als grootste coalitiepartij nu de kans had om iets aan dit beleid te doen. Volgens Geers zou dat op dit moment tot pijnlijke keuzes leiden op andere gebieden als ineens acht miljoen euro bespaard moet worden.

Daarnaast besloot de gemeenteraad om de huidige blauwe zones voorlopig in stand te houden en geen betaald parkeren in te voeren.

advertentie

Lees ook deze artikelen