advertentie Banner SNLR.nl

Parochie: 'Geen koper voor de Luciakerk in Ravenstein'

Het parochiebestuur van de Luciakerk in Ravenstein ontkent dat er een koper is voor de kerk.

De plannen van de bewoners om actie te gaan voeren vindt het bestuur zinloos en 'buiten alle perken'. Dat zegt Harry Boot, die namens het parochiebestuur verantwoordelijk is voor het beheer van de Luciakerk. Hij maakt zich zorgen over de actieplannen en heeft maatregelen genomen om te voorkomen dat er zaterdag tijdens de protestmanifestatie schade wordt toegebracht aan de kerk.

Op achterste benen
Ravenstein stond deze week op haar achterste benen nadat bewoners geruchten hadden gehoord over een mogelijke verkoop van de kerk aan een onbekende commerciele partij. Tevergeefs wordt al jaren geprobeerd om de kerk te restaureren. Onlangs strandde een nieuwe poging om subsidie voor de restauratie te regelen. Toen het parochiebestuur vorige week maandag aan de gemeente Oss vroeg om het eerste recht op koop op te geven, concludeerde iedereen dat er een andere koper was gevonden. "Ik heb geen koper en ben met niemand in gesprek", aldus Boot.

Ik heb geen koper en ben met niemand in gesprek

• Harry Boot, parochiebestuur Ravenstein

Wel bevestigt de parochie dat aan de gemeente Oss is gevraagd om af te zien van het eerste recht op koop van de Luciakerk. De reden daarvoor is niet zozeer de verkoop van de kerk, maar die van de twee gebouwen er naast, zegt Harry Boot. "Zolang dat recht van de gemeente Oss op eerste koop bestaat, kunnen de pastorie en het parochiehuis ook niet verkocht worden. Daar willen we vanaf. Zeker nu de plannen van de gemeente voor herontwikkeling van de pastorie niet meer doorgaan."

Herontwikkeling 'zeer lastig'
Herontwikkeling van de Luciakerk is volgens de parochie niet alleen onwenselijk, maar ook zeer lastig, benadrukt Boot. "De Rijksdienst van Monumentenzorg heeft onlangs nieuwe duurzaamheidsregels opgesteld voor kerken en historische monumenten. Die maken het bijna onmogelijk om het gebouw te herontwikkelen. Zo mag er geen aardgas meer gebruikt worden, maar vloerverwarming of een warmtepomp kan ook niet, omdat de historische vloer dan opengebroken moet worden. Dat maakt het onaantrekkelijk voor projectontwikkelaars."

Dit weekend is een protestmanifestatie gepland waarbij de pastoor op ludieke wijze aan de schandpaal wordt genageld. Ook gaan er geruchten dat actievoerders de kerk weer willen 'heroveren' op het parochiebestuur.

De gemeente Oss heeft het recht op eerste koop nog niet opgegeven: binnenkort gaat de raad hierover stemmen.