advertentie Banner SNLR.nl

Partijen Bernheze gaan mee in programmabegroting

De programmabegroting in Bernheze is unaniem aangenomen. Daarbij komt één motie: speeltuinen moeten beter toegankelijk zijn voor kinderen met een handicap.

Het college van burgemeester en wethouders kwam donderdagavond terug op de vragen die raadsleden vorige week stelden. Het ging onder meer over Heesch-West en het stimuleringsgeld.

Daarna passeerden vijf moties en een amendement. De VVD kreeg geen steun om voorlopig geen extra geld te geven aan de Maashorst, zonder dat zij een bestuursstrategie met meerjarenbegroting hebben. Andere partijen vonden in de kleine lettertjes dat de gemeente het geld pas schenkt als de begroting voor ligt en vonden het daarmee goed. 

Het enige punt waar alle partijen het over eens waren, had betrekking op speeltuinen. D66, VVD en SP verzochten het college de speerpunten van de minister van Gehandicaptenzaken ter harte te nemen. Bij aanleg van nieuwe speeltuinen moet de gemeente Bernheze vanaf nu zorgdragen dat deze ook toegankelijk zijn voor kinderen met een handicap. Ook bij het vernieuwen van speeltuinen moet men dit in acht nemen. De partijen waren het er unaniem over eens dat dit vanzelfsprekend zou moeten zijn.

Wethouder Peter van Boekel gaf in een reactie wel aan dat het lastig is, omdat in veel speeltuinen zand wordt gebruikt om kinderen zacht te laten vallen. Een rolstoel komt daarin mogelijk vast te zitten.