Partijen Bernheze positief over plannen huisvesting arbeidsmigranten

De nieuwe plannen om de huisvesting van arbeidsmigranten in de gemeente Bernheze beter te regelen, krijgen in grote lijnen de goedkeuring van de partijen in de gemeenteraad. Dat bleek maandagavond tijdens een commissievergadering.

Wel waren er nog wat vragen waar wethouder Peter van Boekel een antwoord op moest zien te geven. In de plannen wordt gekozen voor huisvesting op kleine locaties voor maximaal acht personen én grote locaties van minimaal 70 mensen. Ook een goede spreiding van de locaties is belangrijk, om te voorkomen dat bepaalde kernen te zwaar belast worden.

Middelgrote locaties

De partijen CDA, Lokaal, VVD, D66 en Blanco vroegen zich af waarom het plaatsen van bijvoorbeeld 35 mensen op één locatie geen optie is. Van Boekel gaf aan dat hij niet wil dat er te veel middelgrote locaties komen in het buitengebied. Ook voor de huisvesters zelf is het volgens hem meer rendabel om grotere huisvestingslocaties te realiseren. Dan is het ook makkelijker om zaken te regelen als de kwaliteit van de onderkomens, toezicht, handhaving en registratie, aldus de wethouder. Toch zegde hij toe om toch nog eens te gaan kijken naar de mogelijkheid van middelgrote locaties.

Einde aan gedogen

De partijen waren het er over eens dat het een goed idee is om vrijkomende agrarische gebouwen waar mogelijk in te zetten voor huisvesting van arbeidsmigranten. Ook willen de partijen af van gedoogconstructies. In het geval van recreatiepark De Wildhorst is dat niet zomaar op te lossen, volgens wethouder Van Boekel. Daar loopt al een meerjarig plan voor de toekomst en daarom zullen daar nog enkele jaren arbeidsmigranten mogen wonen. De partijen waren het er verder mee eens dat er een betere registratie moet komen van de arbeidsmigranten en dat huisvesters en werkgevers daarvoor zelf verantwoordelijk moeten zijn. Via een centraal loket bij de gemeente zou dat allemaal makkelijker te regelen moeten zijn, vond bijvoorbeeld de SP. 

Wethouder Van Boekel gaat nu met de uitkomsten van het overleg aan de slag en dan wordt het plan volgende maand opnieuw besproken.