advertentie Banner SNLR.nl

Perspectiefnota 2020: Bernheze investeert

"Ik vind het lastig uit te leggen aan de inwoners dat we er financieel prima voorstaan, maar dat ze meer gaan betalen aan afvalstoffenheffing", aldus wethouder Rien Wijdeven van Bernheze.

Het was 'zijn grootste hoofdpijndossier' liet de wethouder weten tijdens zijn toelichting op de perspectiefnota voor Bernheze die deze week is vastgesteld. Hierin staat waar komend jaar geld aan wordt uitgeven en wat de hoofdpunten zijn van het beleid.

"De tarieven van de milieustraat zijn gestegen en het ophalen van afval is honderd procent duurder geworden ten opzichte van een jaar geleden", legt Wijdeven uit. Gevolg daarvan is dat inwoners per huishouden gemiddeld 216 euro aan afvalstoffenheffing gaan betalen komend jaar.

Reserve
Financieel staat Bernheze er goed voor met een reserve van bijna 20 miljoen euro. Er wordt dan ook niet bezuinigd maar bijna 78 miljoen euro geïnvesteerd in 2020." Concreet noemde de wethouder de Wildhorst, de Maashorst, de Kerkstraat in Vorstenbosch, Kruishoekstraat in Heesch, de rotonde aan de Cereslaan, de traverse in Heeswijk-Dinther en alle lantaarnpalen worden vervangen door ledverlichting als projecten waar geld naartoe gaat.

Samenwerken met ZLTO
Wonen, landbouw en recreatie zijn zoals bekend de belangrijkste thema's voor Bernheze. In 2020 wordt er gebouwd op de Zwarte Molenweg in Nistelrode, de Schaapsdijk in Loosbroek en Bergakkers in Heeswijk-Dinther. Op landbouwgebied is er veel werk als het gaat om bedrijven die stoppen maar ook bedrijven die doorgaan moeten verplicht vergunningen aanvragen. Land- en tuinbouworganisatie ZLTO wordt ingezet om de gesprekken hierover aan te gaan,'want bij boeren is een groot wantrouwen als het gaat om overheid en gemeente', aldus Wijdeven. Het Programma Aanpak Stikstof heeft volgens de wethouder nu nog geen concrete gevolgen voor projecten 'maar we moeten rekening houden met de ontwikkelingen'. Qua recreatie is er veel aandacht voor de Maashorst met regiogemeenten.

De gemeenteraad behandelt deze perspectiefnota in november tijdens de raadsvergadering.