advertentie Banner AGO Badkamers en Tegels 2020 SITE TOP

Petjesbar en TOG dé opties voor sport en ontmoeten NOK

Sport én ontmoeten bij TOG, of alleen de sport bij TOG en de Petjesbar als een nieuw dorpshuis. Dat zijn de twee scenario’s waaruit de inwoners van Neerloon, Overlangel en Keent kunnen gaan kiezen.

De gemeente Oss heeft verschillende mogelijke locaties bekeken waar in de toekomst de verenigingsactiviteiten voor de inwoners van de kernen kunnen plaatsvinden. Verschillende opties bleken niet haalbaar, zoals de velden van OKSV en de kerk in Overlangel. Na overleg met de klankbordgroep en de dorpsraad zijn er twee scenario’s gekozen en daar kunnen de inwoners nu hun mening over geven.

In scenario A komt er één accommodatie op de plek van TOG in Overlangel voor zowel de ontmoetingsfunctie als de sportactiviteiten van OKSV en TOG. In scenario B is er een splitsing. De nieuwbouw van de vroegere Petjesbar in Overlangel wordt dan een dorpshuis voor ontmoetingsactiviteiten van de inwoners. De horeca is daarbij ondersteunend. Voetbalclub OKSV en korfbalvereniging TOG gaan dan samen op de plek van TOG.

Op 24 september is er een informatiebijeenkomst waar beide scenario’s verder worden toegelicht.