'Plan Schaapsdijk moet doorgedrukt worden, ten koste van alles'

Omwonenden van de Schaapsdijk in Loosbroek spreken woensdagavond (opnieuw) in tijdens een commissievergadering in Bernheze over het plan om daar 30 tot 35 woningen te bouwen.

De onrust is al een paar jaar groot bij de bewoners van negen huizen die na 2016 in het dorp zijn gekomen, op de Schaapsdijk en de Krommedelseweg, en de vijf bestaande woningen aan de Pastoor de Grootstraat. Toen zij hun huis kochten was er nog sprake van een ander plan voor de toekomst van de omliggende grond, die vrijkwam toen de provincie die kocht van een varkenshouder. In 2018 moesten de bewoners echter via de media vernemen dat de gemeente Bernheze er 30 tot 35 woningen wil bouwen; voornamelijk rijtjeshuizen en tweekappers.

Omdat er tot dan toe geen inspraak is geweest, liepen de omwonenden vanaf dat moment achter de feiten aan. Ze hebben het idee dat het plan doorgedrukt moet worden, ten koste van alles. De verantwoordelijke wethouder, Peter van Boekel ,maakte duidelijk geen problemen te zien; ook niet voor het plaatsen van een drainagebuis in plaats van de geplande sloot uit het bestemmingsplan uit 2016. Ook de zienswijze die zij indienden is door Bernheze van tafel geveegd.

'De enige locatie'

In de commissievergadering op 8 mei 2019 kwam het plan ook al ter sprake. Alle partijen waren van mening dat er snel nieuwbouwwoningen moeten komen in Loosbroek, maar twijfelen wel of de Schaapsdijk daarvoor de geschikte locatie is. Volgens Van Boekel is dit de enige locatie om snel te kunnen bouwen. Omwonenden lieten weten dat destijds is toegezegd dat er alleen vrijstaande woningen aan de Schaapsdijk zouden komen. Van Boekel zei daarop dat er geen harde toezeggingen zijn gedaan. “Jullie hadden kunnen weten dat er achter jullie zou worden gebouwd”, aldus de wethouder destijds.

Van agenda halen

De inspraak gaat woensdagavond via een livestream. De insprekers laten weten daar niet zo blij mee te zijn. Ze zijn bang dat de inspraak volledig zijn doel mist, omdat politici zich makkelijk kunnen verschuilen achter hun computer en omdat ze niet in debat kunnen met Van Boekel. De CDA-wethouder is nog altijd afwezig vanwege ziekte. De inwoners van Loosbroek onderzoeken daarom of het mogelijk is om het bespreekpunt van de agenda te verwijderen. Dat lijkt onwaarschijnlijk, omdat de politiek het daar ook mee eens moet zijn. Als het onderwerp op de agenda blijft, gaan een jurist en buurtbewoner wel inspreken.

Coalitiepartijen CDA, Lokaal en SP zijn voor het Loosbroekse plan. Meerdere oppositiepartijen begrijpen de zorgen van de omwonenden wel. Het college van B en W wil in de gemeenteraad van 25 juni aanstaande toestemming krijgen om te gaan bouwen aan de Schaapsdijk.