Plan herinrichting Sluis O in Den Bosch moet in september klaar zijn

Het bouwteam dat de herinrichting van Sluis O in het centrum van Den Bosch gaat uitvoeren, denkt in september het plan klaar te hebben. In het najaar gaan de werkzaamheden van start, die zo’n anderhalf jaar gaan duren.

De bedoeling is om van de sluis een aangename verblijfsplek te maken, met veel groen. Door het verdwijnen van de binnenvaart op het traject van de Zuid-Willemsvaart door het centrum, kan de sluis een andere functie krijgen. Het is onderdeel van de plannen voor het Zuid-Willemspark. Het bouwteam bestaat uit de gemeente, Rijkswaterstaat, waterschap Aa en Maas en aannemerscombinatie Strukton Civiel-Zuid.

Beste techniek

De komende tijd wordt onderzocht wat de beste techniek en uitvoeringswijze is voor het werk in de sluis. Een van de grootste opgaven is het aanleggen van spuikanalen. Dat zijn grote buizen die onder het park worden geplaatst. Ze moeten overtollig regenwater afvoeren naar de Maas. Onderzocht wordt nu hoe de spuikanalen het beste gebouwd kunnen worden en hoe de damwanden voor de nieuwe sluis in de grond aangebracht moeten worden. Dat moet dan gebeuren met zo weinig mogelijk trillingen voor de huizen in de omgeving.