Plan migrantenwijk krijgt vorm, buurt ziet het met lede ogen aan

Tientallen bewoners van de Veghelse wijk Dorshout werden dinsdagavond bijgepraat over het plan om een migrantenwijk in hun buurt te bouwen. Inhoudelijk zijn ze wijzer, maar de wens om naar een andere locatie te zoeken, lijkt ver weg. 

De bijeenkomst op de Noordkade in Veghel wordt afgetrapt met een pleidooi waarin het belang van arbeidsmigranten voor de samenleving werd geschetst. Hobij-voorman Han van Horen komt vervolgens aan het woord om te laten zien hoe groen en duurzaam de nieuwe wijk moet worden. Hij vergelijkt het plan met de '4.0 versie' van de vroegere Philipswijken.

'Meierijstad zijn we samen, behalve Dorshout'
De meeste aanwezigen in de zaal horen het verhaal met een bezorgde en sceptische blik aan. Namens de buurtvereniging stapt Jack de Laat naar voren. "We begrijpen veel, maar ook een heleboel niet", begint hij. "Het motto 'Meierijstad zijn we samen' is duidelijk niet op Dorshout van toepassing, want van de gemeente taal noch teken." Hij vervolgt: " Vijfhonderd migranten is echt veel te veel. Als er straks ieder jaar vijfhonderd nieuwe bewoners komen, hebben wij na vijftien jaar 7500 nieuwe buren gehad. Dat gaat ten koste van ons woongenot." 

Tekst gaat verder onder de video. 

De Laat stelt aan uitzendbureau Hobij voor om een klankbordgroep op te richten en samen met hen op zoek te gaan naar een nieuwe, volgens hem geschiktere locatie. Die klankbordgroep komt er, blijkt op het moment dat er over de vervolgstappen gepraat wordt. Maar niet om over een andere locatie te praten. "Leuk idee, maar ik ben bang dat iedere belanghebbende in deze wijk Dorshout dan al wegstreept en datzelfde zal in andere buurten gebeuren," aldus Van Horen. 

De initiatiefnemers roepen bewoners van Dorshout daarom op om zich aan te melden voor de klankbordgroep. Daarmee gaat ze de komende maanden in overleg om zo tot een gedragen plan te komen voor 'Knokert Kwartier'. 

advertentie <p>Banner Trined 0719</p>

Lees ook deze artikelen