advertentie Banner SNLR.nl

Plan voor 'Park Eikenboomgaard' gepresenteerd

OSS â Het 'Park Eikenboomgaard' moet in de toekomst het Osse centrum een belangrijke extra stimulans geven. Dat is de hoop en wens van het Centrummanagement Oss, dat woensdagmiddag de plannen presenteerde.

Het gaat om een multifunctioneel park met onder meer een amfitheater, een speeltuin, een stadsgracht en een parkeerplaats. "Een nieuwe groene long in het centrum met ruimte voor ontmoeting en beleving", zo noemde centrummanager Jack van Lieshout het zelf. In het park zou ruimte kunnen komen voor de weekmarkt en de kermis en voor muziekevenementen. Daarmee zou ook het Jan Cunenpark in de toekomst wat meer ontlast kunnen worden. 
Van Lieshout had vooraf vrijwel niemand geïnformeerd over de plannen, ook wethouder Joop van Orsouw was verrast toen hij ze in ontvangst nam. De wethouder reageerde positief op wat hij te horen kreeg. Hij wees er wel op dat in het plan de bestaande acht woningen in de Eikenboomgaard moeten wijken en daar zou dan nog uitgebreid over gesproken moeten worden. 
Volgens Van Orsouw heeft de gemeente Oss wel een 'wijzigingsbevoegdheid' voor het gebied, dat de ontwikkeling van het park mogelijk kan maken. De wethouder gaat in ieder geval de haalbaarheid van de plannen onderzoeken, zo zegde hij toe.