Plan Zuid Willemsvaart: sluizen en 30 kilometer per uur

Een verlies van acht parkeerplaatsen, de kap van zes bomen, de aanleg van drie ‘verkeerssluizen’ en twee ‘fietssuggestiestroken’. Dat zijn maatregelen voor de Zuid Willemsvaart.

Het gaat om het deel tussen het Kardinaal van Rossumplein en de Hinthamstraat ter hoogte van Sluis 0.

Het collegebestuur wil minder doorgaand verkeer over de binnenstadring en dit is één van de eerste maatregelen. Op de Binnenstadsring geldt nu nog een snelheidsregime van 50 kilometer per uur. Uit een analyse blijkt dat er nog zo’n 8300 motorvoertuigen per etmaal rijden. Dat moet binnen tien jaar teruggebracht zijn tot zo’n 5700 auto’s.

In eerste instantie was de bedoeling om de weg te voorzien van klinkers, maar dat bleek ongewenst. Een onderzoek naar geluid en trillingen wees uit dat dit voor omwonenden een te grote belasting zou betekenen.

Verkeerssluizen
De drie verkeerssluizen zouden voldoende verkeersremmend moeten zijn volgens onderzoek van de gemeente. Daarvoor moeten wel een aantal parkeerplaatsen opgeofferd worden. De overige 32 parkeerplekken worden voorlopig behouden. Als daar een alternatief voor komt dan worden ze omgebouwd tot trottoir.

Bij de bomen die gekapt worden gaat ook om een aantal zieke bomen, er worden wel nieuwe bomen geplant.

De werkzaamheden gaan twee maanden duren en beginnen pas in het voorjaar van 2020.

advertentie

Lees ook deze artikelen