advertentie Banner SNLR.nl

"Politiek moet huiswerk Heesch-West overdoen"

“De politiek moet zijn huiswerk nog eens overdoen.” Met die boodschap komen vier insprekers van de werkgroep ‘Eerlijk over Heesch-West’ maandag 19 augustus naar een commissievergadering in Den Bosch.

Tijdens de bijeenkomst “Informeren en ontmoeten” willen de omwonenden van het toekomstige bedrijventerrein hun ongerustheid uiten over een aantal facetten van het nieuwe industrieterrein.

Zo zijn er zorgen over het feit dat de één na zwaarste industrie straks wordt toegestaan, de hoge windturbines, de geluidsoverlast wat betreft het verkeer en de luchtvervuiling. Ook vinden de bezwaarmakers dat bewoners te late en misleidende informatie hebben gehad. Ook is er volgens hen geen dialoog en daarom ook geen draagvlak onder de inwoners.

De inspraakbijeenkomst begint om 20.30 u in het bestuurscentrum in Den Bosch.