advertentie Banner SNLR.nl

Politieke partijen mogen familie niet betalen uit fractievergoeding

Politieke partijen in Den Bosch mogen geen familieleden betalen van de fractievergoeding die ze krijgen van de gemeente.

 Ook incidentele huur van ruimten en de aankoop van computerapparatuur is niet meer toegestaan van de fractievergoeding. Dat stellen de politieke partijen zelf voor in de komende raadsvergadering. De fractievergoeding mag ook niet meer gebruikt worden om bedrijven van familieleden in te zetten.

Omdat fracties gratis kunnen vergaderen in het Bestuurscentrum is er daarom geen noodzaak om voor fractievergaderingen incidenteel ruimte ergens anders te huren en dat wordt dus niet meer toegestaan. Er is in het Bestuurscentrum echter geen ruimte voor een permanente plek voor de fracties, waar ze een eigen computer kunnen neerzetten en mensen kunnen ontvangen. De huur van permanente kantoorruimte is daarom wel toegestaan.

Raads- en commissieleden hebben de mogelijkheid om van de gemeente computerapparatuur in bruikleen te krijgen, daarom is aanschaf daarvan van de fractievergoeding niet meer toegestaan.

De hoogte van de fractievergoedingen voor politieke partijen blijft voorlopig wel gelijk. Vorig jaar ontstond discussie over de fractievergoedingen van de politieke partijen. De SP wilde een halvering van de fractievergoeding. Deze staat nu op een bedrag van 10.875 per politieke partij. Daarnaast is er nog een vergoeding per raadszetel van 1362 euro. Wel is nu de afspraak gemaakt dat als partijen zich afsplitsen zij geen recht hebben op de vergoeding per fractie, enkel nog per zetel.

De discussie over de hoogte van de vergoeding komt terug in de aanloop naar de nieuwe verkiezingen. De partijen willen de afspraken nu tussentijds niet veranderden. Dit komt omdat een aantal politieke partijen al afspraken heeft gemaakt voor bijvoorbeeld betaalde fractieondersteuning.