Prioriteitennota gemeente Oss: 'alles werd anders door COVID-19'

De gemeente Oss kiest ervoor om, ondanks een forse economische krimp die wordt verwacht door de coronacrisis, de komende jaren te blijven investeren. Extra bezuinigingen worden zoveel mogelijk vermeden.

Dat staat in de Prioriteitennota van de gemeente Oss die vrijdagmiddag is gepresenteerd. In die nota staan globaal de prioriteiten en kosten van de gemeente voor de komende vier jaar.

We doen het met de wijsheid van nu waarin nog veel onduidelijk is.

Frank den Brok - wethouder gemeente Oss

Vanwege COVID-19 is er geen traditionele kadernota maar een prioriteitennota waarin naast de wat langere termijn ook aandacht is voor de korte termijn. "We doen het met de wijsheid van nu waarin nog veel onduidelijk is", aldus wethouder Frank den Brok. "We weten niet hoe de economie zich ontwikkelt en of er een tweede COVID-19 golf komt. Het is nog onduidelijkheid hoe de ondersteuningspakketten van het Rijk gaan uitvallen en daarnaast heeft Brabant een nieuw college van Gedeputeerde Staten dat andere accenten zal leggen ."

Geen overhaaste beslissingen
De impact van COVID-19 wordt bij elk beleidsonderdeel besproken. Het college verwacht dat er komende periode spanning komt op de steun aan noodlijdende ondernemers die moeten zien te overleven. 'Juist in crisistijd is het belangrijk dat de gemeente Oss geen overhaaste beslissingen neemt, die later niet meer of moeilijk kunnen worden teruggedraaid', staat er in de Prioriteitennota.

Geplande investeringen gaan zoveel mogelijk door, een aantal ervan in fases. Het college wil in 2021 extra impulsen geven aan vijf zaken:
Sociale verbinding: door  2 à 3 miljoen beschikbaar te stellen voor voorzieningen voor ontmoeten, sporten cultuur; het zwembad heeft hoge prioriteit, De Lievekamp is toe aan renovatie en het doel om uiterlijk in 2022 tot een investeringsbesluit voor nieuw- of verbouw van het theater te kunnen komen. De Groene Engel is nog niet in stabiel vaarwater. Het proces om de horeca (deels) af te stoten loopt en het bestuur maakt momenteel een businessplan dat genoeg vertrouwen moet geven voor de gemeenteraad om te investeren. 
 Stadscentrum: door 2 miljoen euro beschikbaar te stellen voor de ontwikkeling van het TBL-terrein, de inzet van een leegstandsmakelaar om te komen tot een kleiner stadshart en ondernemers te stimuleren om van aanloopstraten naar het centrum te verhuizen;
 Woningbouw: Een investering tot 10 miljoen euro voor de komende drie jaar om versneld tot de bouw van 600 woningen per jaar te komen.
 Sociaal domein: door uitvoering Wmo en Jeugdzorg te versterken;
 De organisatie: door het functiehuis op het niveau van een gemeente van onze omvang te brengen. Er wordt geld apart gehouden voor toekomstige uitdagingen.

Extra kosten
De gemeente Oss verwacht dit jaar met een tekort van 1,5 miljoen euro af te sluiten. Dat kan lager uitvallen als het kabinet structurele steun geeft naar aanleiding van tekorten in de jeugdzorg. Extra kosten door de COVID-19 crisis worden betaald uit de algemene reserve. Mede dankzij het grondbedrijf dat komende drie jaar in totaal 21 miljoen gaat opleveren, is de algemene reservepositie goed. Ook is besloten dat de OZB, de onroerende zaakbelasting, met 5 procent wordt verhoogd om extra inkomsten te genereren.

De Prioriteitennota wordt op 9 juli besproken tijdens een aparte vergadering van de gemeenteraad.

advertentie Banner Anac Gecentreerd 23-03-2023
College Oss positief over woonzorggebouw voor ouderen met dementie
KROMSTRAAT

College Oss positief over woonzorggebouw voor ouderen met dementie

KROMSTRAAT

College Oss positief over woonzorggebouw voor ouderen met dementie

Het college van burgemeester en wethouders van Oss is positief over de plannen van franchiseorganisatie De Drie Notenboomen, om van Bakkerij Strik aan de Kromstraat een woonzorggebouw te maken. Het plan is om de bakkerij te slopen, en er in totaal zestien woonzorgkamers, een logeerkamer en een bedrijfswoning terug te plaatsen.

Auto gaat in vlammen op voor woning aan Johannes Poststraat in Oss
112

Auto gaat in vlammen op voor woning aan Johannes Poststraat in Oss

Een auto is vrijdagavond in brand gevlogen op de oprit van een woning aan de Johannes Poststraat in Oss. Volgens de vrouw, die samen met haar partner thuis was gekomen met het voertuig, was er onderweg al een brandlucht in de auto te ruiken.

'Wij willen vooruit als motorclub, maar het wil niet vlotten'
CIRCUIT NIEUW ZEVENBERGEN

'Wij willen vooruit als motorclub, maar het wil niet vlotten'

SRMV Berghem baalt ervan dat de gesprekken met de gemeente over het verbeteren van circuit Nieuw Zevenbergen zo lang stil hebben gelegen. Nu lijkt er weer wat te gebeuren met het circuit, maar een ontsluiting naar de Weg van de Toekomst komt er niet. De SP legt zich daar niet zomaar bij neer.

Auto te water bij knooppunt Empel, op dezelfde plek als fatale ongeval Sanne en Hebe
112

Auto te water bij knooppunt Empel, op dezelfde plek als fatale ongeval Sanne en Hebe

Een automobilist is vrijdag vroeg op de avond op hetzelfde punt als het fatale ongeval waarbij Sanne en Hebe om het leven kwamen, te water geraakt. Het voertuig raakte van de weg en belandde zo in het water. De inzittende is per ambulance ter controle naar het ziekenhuis gebracht.

Ossenaar (54) moet 2,5 jaar de cel in voor opdracht tot brandstichting café
RECHTBANK

Ossenaar (54) moet 2,5 jaar de cel in voor opdracht tot brandstichting café

De rechtbank Oost-Brabant heeft een 54-jarige man uit Oss een celstraf van 2,5 jaar opgelegd voor het aanzetten tot brandstichting in een voormalig café, fraude met energielabels en oplichting. Een 26-jarige man krijgt voor de brandstichting achttien maanden cel, waarvan zes voorwaardelijk.

Leerlingen Udens College zoeken naar ideaal trainingsschema voor Maashorst Trailrun

Update met video

HARDLOPEN

Leerlingen Udens College zoeken naar ideaal trainingsschema voor Maashorst Trailrun

Vwo-leerlingen uit het derde jaar van het Udens College onderzoeken de invloed van trainingsschema's, voeding en rust op hun lichaam. Ze brengen het onderzoek zelf in de praktijk door mee te doen aan de Maashorst Trailrun op 2 april in Zeeland.

advertentie Banner Anac Gecentreerd 23-03-2023
Auto te water bij knooppunt Empel, op dezelfde plek als fatale ongeval Sanne en Hebe
112

Auto te water bij knooppunt Empel, op dezelfde plek als fatale ongeval Sanne en Hebe

Een automobilist is vrijdag vroeg op de avond op hetzelfde punt als het fatale ongeval waarbij Sanne en Hebe om het leven kwamen, te water geraakt. Het voertuig raakte van de weg en belandde zo in het water. De inzittende is per ambulance ter controle naar het ziekenhuis gebracht.

Ossenaar (54) moet 2,5 jaar de cel in voor opdracht tot brandstichting café
RECHTBANK

Ossenaar (54) moet 2,5 jaar de cel in voor opdracht tot brandstichting café

De rechtbank Oost-Brabant heeft een 54-jarige man uit Oss een celstraf van 2,5 jaar opgelegd voor het aanzetten tot brandstichting in een voormalig café, fraude met energielabels en oplichting. Een 26-jarige man krijgt voor de brandstichting achttien maanden cel, waarvan zes voorwaardelijk.

Leerlingen Udens College zoeken naar ideaal trainingsschema voor Maashorst Trailrun

Update met video

HARDLOPEN

Leerlingen Udens College zoeken naar ideaal trainingsschema voor Maashorst Trailrun

Vwo-leerlingen uit het derde jaar van het Udens College onderzoeken de invloed van trainingsschema's, voeding en rust op hun lichaam. Ze brengen het onderzoek zelf in de praktijk door mee te doen aan de Maashorst Trailrun op 2 april in Zeeland.